Komunikat w sprawie wycofania produktów z oferty depozytowej.

Zyski rosną, a Ty kontrolujesz swoje środki - wypłacasz pieniądze, kiedy chcesz i to bez utraty odsetek. Lokata Dynamiczna Adm. to oprocentowanie rosnące z miesiąca na miesiąc, do 2,50% w skali roku w ostatnim, dwunastym miesiącu trwania lokaty.

Dla kogo?

Lokata mogła być otwarta wyłącznie w powiązaniu z następującymi rachunkami:

 • Konto Codzienne Adm.,
 • Konto Spektrum Adm.,
 • Konto Ulubione Adm.
Okres umowy
Minimalna wpłata
Dysponowanie środkami

Oprocentowanie jest zmienne, progresywne (zwiększa się z miesiąca na miesiąc) aż do 2,50% w skali roku w ostatnim, dwunastym miesiącu trwania lokaty. Odsetki naliczane są za poszczególne miesiące trwania depozytów według różnych, rosnących z miesiąca na miesiąc, stóp procentowych.

 • dla 1 miesiąca - 0,10%
 • dla 2 miesiąca - 0,20%
 • dla 3 miesiąca - 0,30%
 • dla 4 miesiąca - 0,40%
 • dla 5 miesiąca - 0,50%
 • dla 6 miesiąca - 0,70%
 • dla 7 miesiąca - 0,80%
 • dla 8 miesiąca - 0,90%
 • dla 9 miesiąca - 1,00%
 • dla 10 miesiąca - 1,50%
 • dla 11 miesiąca - 2,00%
 • dla 12 miesiąca - 2,50%

Średnia roczna stopa oprocentowania depozytu na dzień 01.07.2015 wynosi 0,91% w skali roku.

Zerwanie lokaty przed zakończeniem okresu umownego powoduje naliczenie odsetek za pełne miesiące trwania lokaty, a za bieżący (niepełny) miesiąc według stopy oprocentowania równej 1/10 stawki dla pierwszego miesiąca, obowiązującej w dniu zerwania lokaty.