Dla kogo?

Lokata mogła być otwarta wyłącznie w powiązaniu z następującymi rachunkami:

  • Konto Codzienne Adm.,
  • Konto Spektrum Adm.,
  • Konto Ulubione Adm.
Dysponowanie środkami
Okres umowy

Oprocentowanie jest stałe w okresie umownym i wynosi:

– dla lokaty 1-miesięcznej:

  • 0,05% w skali roku dla kwot do 20 000,00 zł
  • 0,05% w skali roku dla kwot powyżej 20 000 zł

– dla lokaty 3-miesięcznej:

  • 0,10% w skali roku dla kwot do 20 000,00 zł
  • 0,10% w skali roku dla kwot powyżej 20 000 zł

– dla lokaty 6-miesięcznej:

  • 0,20% w skali roku dla kwot do 20 000,00 zł
  • 0,20% w skali roku dla kwot powyżej 20 000 zł