Lokata 3+3 na nowe środki

Dlaczego warto?

Ciesz się zyskiem

Dysponujesz wolnymi środkami finansowymi? Szukasz bezpiecznej lokaty z atrakcyjnym oprocentowaniem? Teraz możesz cieszyć się pewnym zyskiem w wysokości 1,30% w skali roku, niezależenie od kwoty wpłaconych nowych środków* na lokatę z 6-miesięcznym okresem umownym.

Lokata 3+3 na nowe środki to oferta dla osób, które na dzień otwarcia powyższej lokaty wyrażą zgodę na przekazywanie przez Bank informacji o zmianach dotyczących depozytów terminowych (zmiany oprocentowania czy Regulaminu) poprzez elektroniczne kanały komunikacji, tj. iPKO (bankowość elektroniczna) albo e-mail. Elektroniczny sposób informowania o zmianach dla depozytów terminowych będzie dotyczył wszystkich rachunków terminowych lokat oszczędnościowych w walucie polskiej i w walutach wymienialnych oraz oszczędnościowych książeczek mieszkaniowych w PKO Banku Polskim, otwartych na dzień złożenia dyspozycji w zakresie sposobu informowania oraz tych, które będą otwierane w przyszłości.

Twoje korzyści

Atrakcyjne oprocentowanie
Stałe oprocentowanie w wysokości 1,30% w skali roku niezależnie od kwoty wpłaconych środków na lokatę 3+3 na nowe środki zapewni Ci zysk z zainwestowanych środków.

Łatwy dostęp
Aby założyć lokatę, wystarczy wpłacić jedynie 1000 zł. 

Brak kosztów

Bank nie pobiera od Ciebie żadnych opłat za otwarcie, prowadzenie i likwidację lokaty.

Zysk z lokaty podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%.

*Warunkiem założenia lokaty na nowe środki jest wpłata nowych środków pieniężnych, które nie były dotychczas gromadzone na którymkolwiek rachunku w PKO Banku Polskim. Powinny stanowić nadwyżkę środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach posiadacza lokaty w PKO Banku Polskim w dacie otwarcia lokaty w stosunku do środków pieniężnych zgromadzonych na indywidualnych i wspólnych rachunkach posiadacza lokaty w PKO Banku Polskim w dniu odniesienia. Nadwyżka, o której mowa, musi stanowić minimum 80% kwoty lokaty. Dzień odniesienia to dzień określany przez PKO Bank Polski raz w miesiącu, w którym zostanie ustalone saldo środków pieniężnych na rachunkach klientów PKO Banku Polskiego na potrzeby oceny spełnienia warunku wystąpienia nadwyżki nowych środków pieniężnych. Szczegóły u doradcy w oddziale.

Szczegóły oferty

 • Dla kogo?

  Lokata 3+3 na nowe środki to oferta dla osób, które na dzień otwarcia powyższej lokaty wyrażą zgodę na przekazywanie przez Bank informacji o zmianach dotyczących depozytów terminowych (zmiany oprocentowania czy Regulaminu) poprzez elektroniczne kanały komunikacji, tj. iPKO (bankowość elektroniczna) albo e-mail. Elektroniczny sposób informowania o zmianach dla depozytów terminowych będzie dotyczył wszystkich rachunków terminowych lokat oszczędnościowych w walucie polskiej i w walutach wymienialnych oraz oszczędnościowych książeczek mieszkaniowych w PKO Banku Polskim, otwartych na dzień złożenia dyspozycji w zakresie sposobu informowania oraz tych, które będą otwierane w przyszłości.

 • Przeznaczenie

 • Minimalna wpłata

 • Waluta

 • Dyspozycje do lokaty

 • Dysponowanie środkami

 • Okres umowy

 • Warunki wypowiedzenia umowy

 • Informacje dodatkowe

Oprocentowanie i opłaty

Opłaty i prowizje

PKO Bank Polski nie pobiera opłat za otwarcie i prowadzenie lokaty. Za pozostałe czynności związane z obsługą rachunku są pobierane prowizje i opłaty bankowe określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim.

Zysk z lokaty podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%.

Oprocentowanie

Oprocentowanie stałe w okresie umownym w wysokości 1,30% w skali roku

W przypadku braku spełnienia warunku wpłaty nowych środków pieniężnych na lokatę 3+3 na nowe środki, oprocentowanie wyniesie 0,50% w skali roku.

Odsetki

Po upływie okresu umownego odsetki są dopisywane do rachunku lokaty albo przekazywane na rachunek, w powiązaniu z którym działa lokata. Odsetki wraz ze zgromadzonymi środkami na rachunku lokaty są wypłacane gotówką lub bezgotówkowo.

Lokatę możesz założyć:

 • w każdym oddziale PKO Banku Polskiego
 • w agencjach PKO Banku Polskiego