Lokata 6-miesięczna odnawialna

Dlaczego warto?

Ciesz się zyskiem

Dysponujesz wolnymi środkami finansowymi? Szukasz bezpiecznej lokaty z atrakcyjnym oprocentowaniem? Teraz możesz cieszyć się pewnym zyskiem nawet do 1,50% w skali roku, w zależności od kwoty wpłaconych środków na lokatę odnawialną z 6-miesięcznym okresem umownym.

Lokata 6-miesięczna odnawialna to oferta dla osób, które na dzień otwarcia powyższej lokaty wyrażą zgodę na przekazywanie przez Bank informacji o zmianach dotyczących depozytów terminowych (zmiany oprocentowania czy Regulaminu) poprzez elektroniczne kanały komunikacji, tj. iPKO (bankowość elektroniczna) albo e-mail. Elektroniczny sposób informowania o zmianach dla depozytów terminowych będzie dotyczył wszystkich rachunków terminowych lokat oszczędnościowych w walucie polskiej i w walutach wymienialnych oraz oszczędnościowych książeczek mieszkaniowych w PKO Banku Polskim, otwartych na dzień złożenia dyspozycji w zakresie sposobu informowania oraz tych, które będą otwierane w przyszłości.

Twoje korzyści

Atrakcyjne oprocentowanie
Stałe oprocentowanie w wysokości do 1,50% w skali roku w zależności od kwoty wpłaconych środków na lokatę 6-miesięczną odnawialną zapewni Ci zysk z zainwestowanych środków.

Łatwy dostęp
Aby założyć lokatę, wystarczy wpłacić jedynie 1000 zł. 

Brak kosztów

Bank nie pobiera od Ciebie żadnych opłat za otwarcie, prowadzenie i likwidację lokaty.

Zysk z lokaty podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%.

Szczegóły oferty

 • Dla kogo?

  Lokata 6-miesięczna odnawialna to oferta dla osób, które na dzień otwarcia powyższej lokaty wyrażą zgodę na przekazywanie przez Bank informacji o zmianach dotyczących depozytów terminowych (zmiany oprocentowania czy Regulaminu) poprzez elektroniczne kanały komunikacji, tj. iPKO (bankowość elektroniczna) albo e-mail. Elektroniczny sposób informowania o zmianach dla depozytów terminowych będzie dotyczył wszystkich rachunków terminowych lokat oszczędnościowych w walucie polskiej i w walutach wymienialnych oraz oszczędnościowych książeczek mieszkaniowych w PKO Banku Polskim, otwartych na dzień złożenia dyspozycji w zakresie sposobu informowania oraz tych, które będą otwierane w przyszłości.

 • Przeznaczenie

 • Minimalna wpłata

 • Waluta

 • Dyspozycje do lokaty

 • Dysponowanie środkami

 • Okres umowy

 • Warunki wypowiedzenia umowy

 • Informacje dodatkowe

Oprocentowanie i opłaty

Opłaty i prowizje

PKO Bank Polski nie pobiera opłat za otwarcie i prowadzenie lokaty. Za pozostałe czynności związane z obsługą rachunku są pobierane prowizje i opłaty bankowe określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim.

Zysk z lokaty podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%.

Oprocentowanie

Oprocentowanie stałe (progowe) w okresie umownym

 • 1,20% w skali roku dla kwot do 19 999,99 zł
 • 1,30% w skali roku dla kwot od 20 000 do 49 999,99 zł
 • 1,50% w skali roku dla kwot od 50 000 zł

Odsetki

Po upływie okresu umownego odsetki są dopisywane do rachunku lokaty albo przekazywane na rachunek, w powiązaniu z którym działa lokata. Odsetki wraz ze zgromadzonymi środkami na rachunku lokaty są wypłacane gotówką lub bezgotówkowo.

Lokatę możesz założyć:

 • w każdym oddziale PKO Banku Polskiego
 • w agencjach PKO Banku Polskiego