Lokata Parzysta i Nieparzysta
na nowe środki

Dlaczego warto?

W PKO Banku Polskim nie musisz decydować się od razu, jak długo będziesz utrzymywać lokatę, by cieszyć się pewnym zyskiem. Otrzymasz stałe oprocentowanie i możliwość korzystania w razie potrzeby ze swoich środków.

Ciesz się zyskiem do 0,60% w skali roku wpłacając nowe środki* na lokatę Parzystą z 12-miesięcznym okresem umownym. Masz do dyspozycji również Nieparzystą lokatę z 9-miesięcznym okresem jej trwania, z zyskiem do 0,50% w skali roku przy wpłaceniu nowych środków*.

Lokaty te charakteryzują się formułą 3 w 1. Oznacza to, że każda lokata podzielona jest na trzy okresy - Parzysta na 2+4+6 miesięcy, a Nieparzysta na 1+3+5 miesięcy. Wysokość oprocentowania zależy od okresu trwania lokaty oraz wysokości wpłaconych środków.

*dotyczy wpłaty od 50 000 zł. Warunkiem założenia lokaty jest przeznaczenie na nią zupełnie nowych środków pieniężnych, które nie były dotąd gromadzone na którymkolwiek rachunku w PKO Banku Polskim. Powinny one stanowić nadwyżkę środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach posiadacza lokaty w PKO Banku Polskim w dacie otwarcia lokaty w stosunku do środków pieniężnych zgromadzonych na indywidualnych i wspólnych rachunkach posiadacza lokaty w PKO Banku Polskim w dniu odniesienia. Nadwyżka, o której mowa, musi stanowić minimum 80% kwoty lokaty. Dzień odniesienia to dzień określany przez PKO Bank Polski raz w miesiącu, na który zostanie ustalone saldo środków pieniężnych na rachunkach Klientów PKO Banku Polskiego na potrzeby oceny spełnienia warunku wystąpienia nadwyżki nowych środków pieniężnych. Szczegóły u doradcy w oddziale.

 • W Przypadku Lokaty Parzystej na nowe środki - po upływie 2 miesiąca możesz zakończyć oszczędzanie i otrzymasz do 0,10% w skali roku (dotyczy od 3 do 6 miesiąca trwania lokaty, przy wpłacie od 50 000 zł). Jeżeli zechcesz oszczędzać przez kolejne miesiące, oprocentowanie Twojej lokaty wzrośnie maksymalnie do 0,15% w skali roku (dotyczy od 7 do 12 miesiąca trwania lokaty przy wpłacie od 50 000 zł). Jeśli dotrzymasz 12 miesięcznego okresu umownego oprocentowanie, jakie otrzymasz to maksymalnie 0,60% w skali roku (za dotrzymanie terminu 12 miesięcy przy wpłacie od 50 000 zł);
 • W przypadku Lokaty Nieparzystej na nowe środki - po upływie 1 miesiąca możesz zakończyć oszczędzanie i otrzymasz do 0,10% w skali roku (dotyczy od 2 do 4 miesiąca trwania lokaty, przy wpłacie w wysokości od 50 000 zł), Jeżeli zechcesz oszczędzać przez kolejne miesiące, oprocentowanie Twojej lokaty wzrośnie maksymalnie do 0,15% w skali roku (dotyczy od 5 do 9 miesiąca trwania lokaty przy wpłacie od 50 000 zł. Jeśli dotrzymasz 9 miesięcznego okresu umownego oprocentowanie, jakie otrzymasz to maksymalnie 0,50% w skali roku (za dotrzymanie terminu 9 miesięcy przy wpłacie od 50 000zł;

Gwarancja oprocentowania

 • W przypadku Lokaty Parzystej na nowe środki po upływie pierwszych 2 miesięcy, w każdym momencie możesz zakończyć oszczędzanie z gwarancją oprocentowania.
 • W przypadku Lokaty Nieparzystej na nowe środki po upływie pierwszego miesiąca, w każdym momencie możesz zakończyć oszczędzanie z gwarancją oprocentowania.

Utrzymując środki do końca okresu umownego otrzymasz jeszcze wyższe procentowanie.

Pewny zysk
Oprocentowanie lokat jest stałe w okresie umownym

Dostępność
Wystarczy jedynie 1000 zł by założyć lokatę.

Brak kosztów
Brak opłat za otwarcie, prowadzenie i likwidację lokat.

Szczegóły oferty

 • Dla kogo?

  Lokata Parzysta i Nieparzysta na nowe środki przeznaczona jest dla Klientów, którzy chcą ulokować swoje pieniądze w bezpieczny sposób.

 • Przeznaczenie rachunku

 • Okres umowy

 • Minimalna wpłata

 • Zawarcie umowy

 • Dysponowanie środkami

 • Dyspozycje do rachunku

 • Informacje dodatkowe

 • Warunki wypowiedzenia umowy

Oprocentowanie i opłaty

Opłaty i prowizje

PKO Bank Polski nie pobiera opłat za otwarcie i prowadzenie lokaty. Za pozostałe czynności związane z obsługą rachunku pobierane są prowizje i opłaty bankowe określone w Taryfie prowizji i opłat bankowychw PKO Banku Polskim.

Odsetki

Po upływie okresu umownego odsetki są dopisywane do rachunku lokaty albo przekazywane w pierwszym dniu roboczym po upływie każdego okresu umownego na wskazany rachunek bankowy. Odsetki wraz ze zgromadzonymi środkami na rachunku lokaty są wypłacane gotówkowo lub bezgotówkowo.

Oprocentowanie

Oprocentowanie stałe w okresie umownym.

Wysokość oprocentowania w przypadku częściowej wypłaty albo zerwania umowy rachunku lokaty w zależności od miesiąca, w którym nastąpiła częściowa wypłata albo zerwanie umowy rachunku lokaty, wynosi odpowiednio:
Dla Lokaty Parzystej na nowe środki:
W I progu tj. do 19 999,99 zł:

 • 0,10% w skali roku od 3 do 6 miesiąca trwania lokaty
 • 0,15% w skali roku od 7 do 12 miesiąca trwania lokaty

W II progu tj. od 20 000zł do 49 999,99 zł:

 • 0,10% w skali roku od 3 do 6 miesiąca trwania lokaty
 • 0,15% w skali roku od 7 do 12 miesiąca trwania lokaty

W III progu tj. od 50 000 zł:

 • 0,10% w skali roku od 3 do 6 miesiąca trwania lokaty
 • 0,15% w skali roku od 7 do 12 miesiąca trwania lokaty

W przypadku zerwania lokaty w trakcie pierwszych dwóch miesięcy odsetki nie będą naliczane.

Wysokość oprocentowania w przypadku dotrzymania 12-miesięcznego okresu trwania lokatywynosi odpowiednio:

 • W I progu tj. do 19 999,99 zł - 0,40% w skali roku
 • W II progu tj. od 20 000zł do 49 999,99 zł - 0,50% w skali roku
 • W III progu tj. od 50 000 zł - 0,60% w skali roku

Dla Lokaty Nieparzystej na nowe środki:

W I progu tj. do 19 999,99 zł:

 • 0,10% w skali roku od 2 do 4 miesiąca trwania lokaty
 • 0,15% w skali roku od 5 do 9 miesiąca trwania lokaty

W II progu tj. od 20 000 zł do 49 999 zł:

 • 0,10% w skali roku od 2 do 4 miesiąca trwania lokaty
 • 0,15% w skali roku od 5 do 9 miesiąca trwania lokaty

W III progu tj. od 50 000 zł:

 • 0,10% w skali roku od 2 do 4 miesiąca trwania lokaty
 • 0,15% w skali roku od 5 do 9 miesiąca trwania lokaty

W przypadku zerwania lokaty w pierwszym miesiącu odsetki nie będą naliczane.

Wysokość oprocentowania w przypadku dotrzymania 9-miesięcznego okresu trwania lokaty wynosi odpowiednio:

 • W I progu tj. do 19 999,99 zł - 0,30% w skali roku
 • W II progu tj. od 20 000zł do 49 999,99 zł - 0,40% w skali roku
 • W III progu tj. od 50 000 zł - 0,50% w skali roku

Założenie lokaty jest proste

 1. Wypełnij wniosek online znajdujący się po prawej stronie
 2. Skontaktujemy się z Tobą, aby uzgodnić szczegóły
 3. Podpiszesz umowę w oddziale Banku
 4. Twoje pieniądze procentują