Jak włączyć Autooszczędzanie?

W serwisie iPKO

W aplikacji IKO

Najczęściej zadawane pytania

Czy aktywacja Autooszczędzania jest płatna?

Czy dziecko może samodzielnie włączyć Autooszczędzanie?

Czy mogę zmienić sposób oszczędzania?

Czy pieniądze na Autooszczędzanie odkładają się z debetu lub limitu odnawialnego na koncie?

Czy mogę zawiesić Autooszczędzanie na określony okres?

Czy mogę wyłączyć Autooszczędzanie dla pojedynczej transakcji?

Na jakie konta mogę przekazywać pieniądze w ramach Autooszczędzania?

Na stronie używamy nazw handlowych. Sprawdź, jak te terminy są definiowane w wykazie usług reprezentatywnych.