• Elastyczne warunki spłaty
  • Specjalne warunki obowiązują te osoby, które zawrą z PKO Bankiem Polskim umowę pożyczki w okresie do dnia 31 sierpnia 2020 r.
Drukuj