• Elastyczne warunki spłaty
  • Specjalne warunki obowiązują te osoby, które zawrą z PKO Bankiem Polskim umowę pożyczki w okresie do dnia 31.08.2022 r.
  • Jeśli jesteś już klientem PKO Banku Polskiego i chcesz wziąć pożyczkę przez internet (serwis iPKO lub aplikacja IKO), potrzebujesz mieć w danych Banku aktualny dokument tożsamości - więcej o danych osobowych w iPKO

    Sprawdź i zmień dane w serwisie iPKO

Drukuj