FX SPOT - Negocjowana natychmiastowa transakcja wymiany walut wymienialnych

Wykorzystywana do dokonywania wymiany walutowej po atrakcyjnych, negocjowanych kursach np. przy realizacji płatności w obrocie dewizowym.

Więcej

FX Forward - Negocjowana terminowa transakcja wymiany walut wymienialnych

Wykorzystywana jako zabezpieczenie przed wzrostem kursów walutowych bądź jako zabezpieczenie przed spadkiem kursów walutowych przyszłych transakcji handlowych, kosztu pozyskiwanego kapitału lub zysku z inwestycji.

Więcej

Negocjowana transakcja
FX swap

Transakcja FX swap polega na kupnie albo sprzedaży waluty bazowej za walutę kwotowaną (wymiana początkowa) oraz jednoczesnej odsprzedaży albo odkupie waluty bazowej za walutę kwotowaną na późniejszy termin rozliczenia (wymiana końcowa).

Więcej

Bony
i obligacje skarbowe

Bony skarbowe to instrumenty dyskontowe emitowane na okres od 1 tygodnia do 1 roku. Obligacje skarbowe - to średnio- i długoterminowy dłużny papier wartościowy, emitowany przez Skarb Państwa.

Więcej