FX SPOT - Negocjowana natychmiastowa transakcja wymiany walut wymienialnych

Wykorzystywana do dokonywania wymiany walutowej po atrakcyjnych, negocjowanych kursach np. przy realizacji płatności w obrocie dewizowym.

Bony
i obligacje skarbowe

Bony skarbowe to instrumenty dyskontowe emitowane na okres od 1 tygodnia do 1 roku. Obligacje skarbowe - to średnio- i długoterminowy dłużny papier wartościowy, emitowany przez Skarb Państwa.