O Programie Rodzina 500+

Program Rodzina 500+ to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z programem, z pomocy państwa w wychowaniu dzieci skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia.

Więcej

Jak wypełnić wniosek Rodzina 500+ w iPKO?

Wypełnianie Wniosku rodzina 500+ w serwisie nowe iPKO: informacje pomocnicze

Więcej

Bezpieczeństwo

Zachowaj ostrożność składając wniosek Rodzina 500+

Więcej

Produkty bankowe

Z korzyścią dla rodziny - PKO Konto za Zero dla Rodziny 500+ na warunkach dostępnych tylko dla uczestników programu Rodzina 500

Więcej