• Wypełnianie Wniosku rodzina 500+ w serwisie nowe iPKO: informacje pomocnicze
 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ znajdziesz po zalogowaniu do serwisu iPKO, w sekcji „Oferty i wnioski”=> „Wnioski do złożenia”.
 • Złożenie Wniosku Rodzina 500+ jest możliwe w serwisie nowe iPKO. Jeżeli korzystasz z dotychczasowego iPKO i chcesz przełączyć się na nową wersję serwisu, wybierz przycisk „Nowe iPKO” widoczny w lewym górnym rogu serwisu. Przełączenie nastąpi w ramach aktualnej sesji logowania.
 • Wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do serwisu iPKO.  Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.
 • Wniosek Rodzina 500+ mogą złożyć wszyscy Użytkownicy serwisu nowe iPKO, z wyjątkiem Klientów, którzy otworzyli rachunki w PKO Banku Polskim za pośrednictwem przelewu aktywacyjnego.
 • Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 • Jeżeli do wniosku załączasz wymagane dokumenty, to przygotuj wcześniej ich skany (dopuszczalne formaty załączników: PNG, JPG lub PDF).
 • Jeżeli wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ także na pierwsze dziecko (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne w rodzinie dziecko w wieku do ukończenia 18 r. życia), przygotuj skany oświadczeń o dochodach wszystkich członków rodziny. Pamiętaj: jeżeli jedyną osobą osiągającą dochody, o których mowa w zał. 2,3 i 4 jest Wnioskodawca, wniosek można złożyć bez załączania skanów oświadczeń pozostałych członków rodziny.
 • Ważna informacja dla Klientów składających Wniosek Rodzina 500+ na drugie lub kolejne dziecko, czyli wniosku w wersji uproszczonej – prosimy pamiętać o konieczności podania danych pierwszego dziecka oraz dodatkowych członków rodziny, np. małżonka w sekcji III „Dane członków rodziny”.
 • W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosku, zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, instrukcjami wypełniania wniosku w wersji papierowej na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub skontaktuj się z Organem prowadzącym w gminie, np. MOPS, który będzie rozpatrywał wniosek i na jego podstawie rozstrzygał, czy przysługuje świadczenie wychowawcze.- Informacje dotyczące statusu prezentowanego w potwierdzeniu wysłania wniosku: 
  • „Przetwarzany” - trwa przesyłanie wniosku do systemu emp@tia.
  • „Dostarczony” – wniosek został przesłany do systemu emp@tia.
  • „Błąd dostarczenia” – wniosek nie został dostarczony do systemu emp@tia. Wyślij wniosek jeszcze raz.
 • Informacje dotyczące załączników:
  • Maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.
  • Maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB.
  • Maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB.
  • Nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.
  • Formaty załączników: PNG, JPG lub PDF.

Wypełnij wniosek

 

Dowiedz się, jak zmniejszać rozmiar załączników JPG, PNG, PDF

 

Jak wypełnić Wniosek Rodzina 500+ w iPKO na pierwsze dziecko

 

Jak wypełnić Wniosek Rodzina 500+ w iPKO na drugie i kolejne dziecko

Drukuj