Zgłaszanie reklamacji: reklamacje dotyczące Wniosku Rodzina 500+, w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:

  • w PKO Banku Polskim – jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości elektronicznej iPKO, etapu rejestracji wniosku w systemie iPKO oraz jego wysłania;
  • do Organu prowadzącego w gminie – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do Organu prowadzącego w gminie oraz wypłaty świadczenia wychowawczego.

Rozpatrywanie reklamacji przez Bank: PKO Bank Polski przyjmuje i rozpatruje reklamacje zgodnie z przyjętymi w Banku zasadami. Zapoznaj się z informacjami na temat składania i rozpatrywania reklamacji Klientów w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim SA.

Drukuj