Opłaty i zgłoszenie roszczenia

Koszt składki i suma ubezpieczenia

Jak skorzystać z ochrony w ramach ubezpieczenia mienia?