Oszczędność czasu

 • szybkie przekazanie do Banku zlecenia w formie elektronicznej
 • zredukowanie nakładu pracy poprzez:
  • zastosowanie wzorów zleceń,
  • użycie szablonów transakcji oraz gotowych klauzul,
  • kontrolę aktualnego stanu realizacji zlecenia,
  • możliwość „przechowywania” danych dotyczących transakcji, w tym skanów dokumentów zaprezentowanych w ramach akredytywy i inkasa,
  • generowanie raportów.

Prostota i wygoda

 • brak konieczności zakupu dodatkowego oprogramowania (aplikacja jest oparta na platformie internetowej iPKO biznes),
 • możliwość korzystania z usługi w dowolnym miejscu.

Bezpieczeństwo

 • autoryzacja podpisem elektronicznym
 • określenie uprawnień użytkowników,
 • dostęp do aplikacji poprzez platformę internetową iPKO biznes.

Trade Service umożliwia Klientom składanie w formie elektronicznej:

 • zlecenia otwarcia lub zmiany akredytywy dokumentowej,
 • zlecenia otwarcia lub zmiany akredytywy stand-by,
 • zlecenia udzielenia lub zmiany gwarancji bankowej,
 • zlecenie udzielenia lub zmiany poręczenia w obrocie zagranicznym
 • zlecenia wykonania zapłaty w ramach realizacji inkasa dokumentowego oraz inkasa finansowego (inkasa weksli),
 • zlecenia przeniesienia akredytywy przenośnej,
 • dyspozycji dotyczącej akceptacji albo odrzucenia dokumentów z usterkami zaprezentowanych w ramach realizacji akredytywy dokumentowej otwartej przez PKO Bank Polski

Trade Service pozwala również na podgląd dokumentów, przekazanych do PKO Banku Polskiego przez inny bank w ramach inkasa importowego oraz w ramach akredytywy dokumentowej własnej.

 

Jak działa usługa?
Warunki korzystania z usługi

Opłaty i prowizje pobierane są zgodnie z obowiązującą Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO BP SA dla klientów rynku korporacyjnego.