• karta daje możliwość kredytowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa na korzystnych warunkach w ramach przyznanego limitu globalnego
 • wygodny system planowania wydatków przedsiębiorstwa
 • prezentowanie w iPKO biznes informacji dot. umowy kart kredytowych, podgląd historii operacji oraz operacji nierozliczonych, generowanie i drukowanie raportów oraz potwierdzeń operacji
 • możliwość pobierania w iPKO biznes dziennych i miesięcznych elektronicznych zestawień z operacji kartowych w formacie PDF lub/i TXT
 • zmiana kodu PIN w bankomatach PKO BP dla kart wydanych w standardzie EMV
 • możliwość upoważnienia PKO BP do spłaty całości zadłużenia/minimalnej kwoty do zapłaty powstałego w wyniku operacji dokonanych przy użyciu kart kredytowych
 • bezpieczeństwo - PKO BP ogranicza Państwa odpowiedzialność za operacje dokonane przy użyciu utraconej karty płatniczej maksymalnie do 150 EURO
 • PKO BP przejmuje odpowiedzialność za wszystkie nieuprawnione operacje wykonane przed unieważnieniem karty płatniczej
 • możliwość regulowania płatności we wszystkich punktach handlowo-usługowych, w kraju i za granicą
 • ubezpieczenie i pomoc w nagłych wypadkach
 • dodatkowo Posiadacze kart Visa Business mogą skorzystać ze specjalnych ofert i rabatów popularnych marek handlowych. Sprawdź ofertę
Przeznaczenie


Karta jest niezastąpiona:

 • przy realizowaniu bieżących zakupów, w kraju i zagranicą, związanych z działalnością jednostki (np. przy okazji zakupu materiałów biurowych czy paliwa do samochodów służbowych)
 • w trakcie podróży służbowych (przy jej użyciu można dokonywać np. płatności za bilety lotnicze, pobyty w hotelach, wynajęcie samochodu)

Dzięki autoryzacji operacji w granicach limitu globalnego i ustalonych przez Klienta limitów, karty dają możliwość kredytowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa na korzystnych warunkach w ramach przyznanego limitu globalnego.

Dla kogo?
Spłata karty
Sposób rozliczenia
Limity
Warunki otrzymania
Waluta
Informacje dodatkowe
Usługi dodatkowe
Utrata karty
Wznowienie karty

Opłaty i prowizje

Zgodnie z Taryfą prowizji i opłat PKO Banku Polskiego.