• dokonywanie transakcji płatniczych w kraju bez dodatkowych prowizji
 • usługa eKonto - internetowy dostęp do historii dokonanych transakcji oraz możliwość pobierania zestawień operacji
 • kompleksowe ubezpieczenie podczas podróży zagranicznych
 • najdłuższy na rynku okres odroczenia płatności - nawet do 59 dni
 • możliwość bezpłatnego korzystania z ekskluzywnych saloników na wielu lotniskach na świecie
 • usługa Blokada bezpieczny klucz, umożliwiająca odzyskanie zagubionych kluczy
 • możliwość uczestnictwa w programie premiowym Miles & More
 • ochrona środków pieniężnych w przypadku utraty karty - jeżeli utrata karty zostanie zgłoszona w ciągu 48h Posiadacz karty nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej za ewentualne nadużycia na karcie.
Przeznaczenie

Karta PKO Diners Club jest wypukłą (embosowaną) kartą płatniczą typu charge (obciążeniowa) z odroczonym terminem spłaty zadłużenia. Kartę można używać w kraju i za granicą do:

 • wypłat gotówki w placówkach banków, bankomatach i innych urządzeniach samoobsługowych, oznaczonych znakiem Diners Club lub innym znakiem umieszczonym na karcie,
 • dokonywania płatności za towary lub usługi w tym operacji dokonanych przez Internet, realizowanych telefonicznie lub pisemnie,
 • korzystania z innych usług dostępnych przy użyciu karty.
Dla kogo?
Spłata karty
Sposób rozliczenia
Limity
Warunki otrzymania
Usługi dodatkowe
Utrata karty
Wznowienie karty

Opłaty i prowizje

 1. Wydanie lub wznowienie karty - opłata za każdy 12-miesięczny okres ważności karty - 300 zł
 2. Prowizja za transakcje bezgotówkowe – od wartości operacji:
  - krajowe – 0%
  - zagraniczne – 0%
 3. Prowizja za transakcje wypłaty gotówki - od wartości operacji - 5%
 4. Opłata za przesłanie zestawienia operacji pocztą - miesięcznie - 5 zł
 5. Opłata za udostępnienie elektronicznego zestawienia operacji poprzez usługę e-Konto – bez opłat
 6. Opłata za aktywację ubezpieczenia podróży zagranicznej:
  - aktywacja ubezpieczenia w przypadku opłacenia kosztów podróży kartą Diners Club - bez opłat
  - aktywacja ubezpieczenia w przypadku braku opłacenia kosztów podróży kartą Diners Club - miesięcznie1) - 10zł
  - aktywacja ubezpieczenia w przypadku braku opłacenia kosztów podróży kartą Diners Club oraz gdy klient nie przystąpił do opłaty miesięcznej lub przekroczył liczbę 5 aktywacji w roku kalendarzowym - za każdą aktywację ubezpieczenia na jedną podróż – 67 zł
 7. Usługa e-Konto – bez opłat

1) pakiet daje możliwość skorzystania z 5 bezpłatnych aktywacji w ciągu roku (maksymalnie jednej aktywacji w danym miesiącu); opłata nie będzie pobierana od kart, które dokonują miesięcznego obrotu w wysokości min. 2 000 PLN