• dokonywanie transakcji płatniczych w kraju bez dodatkowych prowizji
 • usługa eKonto - internetowy dostęp do historii dokonanych transakcji oraz możliwość pobierania zestawień operacji
 • kompleksowe ubezpieczenie podczas podróży zagranicznych
 • najdłuższy na rynku okres odroczenia płatności - nawet do 59 dni
 • możliwość korzystania z ekskluzywnych saloników na wielu lotniskach na świecie
 • usługa Blokada bezpieczny klucz, umożliwiająca odzyskanie zagubionych kluczy
 • możliwość uczestnictwa w programie premiowym Miles & More
 • ochrona środków pieniężnych w przypadku utraty karty - jeżeli utrata karty zostanie zgłoszona w ciągu 48h Posiadacz karty nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej za ewentualne nadużycia na karcie.
Spłata karty

Zadłużenie dla Karty PKO Diners Club Standard jest spłacane w całości 28 - ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym realizowane były płatności. Karta ta charakteryzuje się najdłuższym na rynku okresem odroczenia płatności - nawet do 59 dni.

Sposób rozliczenia
Limity
Warunki otrzymania
Usługi dodatkowe
Utrata karty
Wznowienie karty
Przeznaczenie
Dla kogo?

Opłaty i prowizje

 1. Wydanie lub wznowienie karty - opłata za każdy 12-miesięczny okres ważności karty - 150 zł
 2. Prowizja za transakcje bezgotówkowe – od wartości operacji:
  - krajowe – 0%
  - zagraniczne – 0%
 3. Prowizja za transakcje wypłaty gotówki – od wartości operacji – 5%
 4. Opłata za przesłanie zestawienia operacji pocztą – miesięcznie – 5 zł
 5. Opłata za udostępnienie elektronicznego zestawienia operacji poprzez usługę e-Konto – bez opłat
 6. Opłata za aktywację ubezpieczenia podróży zagranicznej:
  - aktywacja ubezpieczenia w przypadku opłacenia kosztów podróży kartą Diners Club- bez opłat
  - aktywacja ubezpieczenia w przypadku braku opłacenia kosztów podróży kartą Diners Club – miesięcznie 1),2) – 10 zł
  - aktywacja ubezpieczenia w przypadku braku opłacenia kosztów podróży kartą Diners Club oraz gdy klient nie przystąpił do opłaty miesięcznej lub przekroczył liczbę 5 aktywacji w roku kalendarzowym - za każdą aktywację ubezpieczenia na jedną podróż2) – 67 zł
 7. Usługa e-Konto – bez opłat

1) pakiet daje możliwość skorzystania z 5 bezpłatnych aktywacji w ciągu roku (maksymalnie jednej aktywacji w danym miesiącu); opłata nie będzie pobierana od kart, które dokonują miesięcznego obrotu w wysokości min. 2 000 PLN

2) opłata obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 r.