• karta niespersonalizowana - optymalne rozwiązanie dla Klientów, którzy nie decydują się na przekazanie wszystkim pracownikom płatniczych kart służbowych
 • karta wirtualna - dokonywanie transakcji płatniczych na odległość, bez fizycznego użycia karty (Internet, poczta, telefon)
 • usługa eKonto - internetowy dostęp do historii dokonanych transakcji oraz możliwość pobierania zestawień operacji
 • kompleksowe ubezpieczenie podróży zagranicznych każdego pracownika, którego koszty podróży zostały opłacone PKO Diners Club Travel Account
 • najdłuższy na rynku okres odroczenia płatności - nawet do 59 dni
 • ochrona środków pieniężnych w przypadku utraty karty - jeżeli utrata karty zostanie zgłoszona w ciągu 48h Posiadacz nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej za ewentualne nadużycia na karcie
Przeznaczenie

Karta PKO Diners Club Travel Account jest wirtualną, niespersonalizowaną kartą płatniczą typu charge (obciążeniowa) z odroczonym terminem spłaty zadłużenia. Karta służy do regulowania wydatków związanych z podróżami służbowymi Firmy. Rachunek karty PKO Diners Club Travel Account może być obciążany jedynie przez osoby upoważnione przez Firmę.

Warunki otrzymania
Limity
Sposób rozliczenia
Spłata karty
Usługi dodatkowe
Utrata karty
Wznowienie karty

Opłaty i prowizje

 1. Wydanie lub wznowienie karty - opłata za każdy 12-miesięczny okres ważności karty - 400 zł
 2. Prowizja za transakcje bezgotówkowe – od wartości operacji:
  - krajowe – 0%
  - zagraniczne – 0%
 3. Opłata za przesłanie zestawienia operacji pocztą – miesięcznie – 5 zł
 4. Opłata za udostępnienie elektronicznego zestawienia operacji poprzez usługę e-Konto – bez opłat
 5. Opłata za aktywację ubezpieczenia podróży zagranicznej w przypadku opłacenia kosztów podróży kartą Diners Club – bez opłat
 6. Usługa e-Konto – bez opłat
 7. Opłata za raporty szczegółowe dotyczące operacji wykonanych w biurze podróży współpracującym z Diners Club - miesięcznie (opcjonalnie) – 10 zł