• Automatyczna, szybka informacja o odsetkach naliczonych dla wpłat zrealizowanych w ramach danej sprawy.
  • Pełna informacja o wpłatach i wypłatach zrealizowanych dla konkretnej sprawy.
  • Możliwość importu danych z raportów dostarczanych przez PKO Bank Polski do systemu finansowo-księgowego wykorzystywanego przez sąd.
Szczegóły oferty

Mikrorachunki to produkt przeznaczony dla sądów. Jest to usługa wspomagająca zarządzanie indywidualnymi wpłatami na rachunki sądów (jak np. kaucje, wadia, poręczenia majątkowe) poprzez automatyczne i codzienne generowanie elektronicznych raportów, zawierających wpłacone kwoty oraz wielkości odsetek naliczonych od wpłat dokonanych w ramach konkretnej sprawy.

Wszystkie wpływy pieniężne, stawiane są natychmiast do dyspozycji sądu. Zlecenia płatnicze mogą być składane w formie papierowej lub drogą elektroniczną i są rejestrowane niezwłocznie w systemie informatycznym. Sąd dysponuje środkami na rachunku do wysokości salda.

W celu aktywowania usługi niezbędne jest:

  • posiadanie w PKO Banku Polskim rachunku pomocniczego, dedykowanego kaucjom, wadiom,
  • zawarcie umowy dotyczącej usługi Mikrorachunki.

Wysokość oprocentowania oraz terminy kapitalizacji stosowane przy naliczaniu odsetek od wpłat są takie same jak dla rachunku bieżącego/pomocniczego sądu. Odsetki wypłacane bezgotówkowo, na rachunek bieżący. Opłaty i prowizje pobierane zgodnie z umową z klientem.