1. Obniżenie kosztów obsługi gotówkowej, dzięki outsourcingowi procesu wypłat.
 2. Wygodna i prosta obsługa procesu tworzenia i przesyłania plików zleceń wypłat gotówkowych.
 3. Wygoda adresatów, beneficjentów wypłat:
  - odbiorcy wypłat nie muszą posiadać rachunku bankowego,
  - wypłata może być zrealizowana w dowolnym oddziale, agencji albo bankomacie PKO Banku Polskiego,
  - świadczenie może być wypłacone w formie gotówkowej bądź bezgotówkowej na wskazany przez odbiorcę numer rachunku
  - identyfikacja odbiorcy w oddziale/agencji oparta o dokument tożsamości, oraz opcjonalnie o tzw. PIN wypłaty,
  - autoryzacja wypłaty w bankomacie oparta  o dwa prawidłowo podane i zweryfikowane kody.
 4. Szeroki wybór walut, w których mogą być realizowane wypłaty.
 5. Zindywidualizowana, pewna i aktualna informacja zwrotna o realizacji wypłat, umożliwiająca bieżącą kontrolę procesu.
Przeznaczenie

Usługa PKO - masowe wypłaty polega na realizacji przez PKO Bank Polski gotówkowych zleceń płatniczych wystawianych przez Klienta, na rzecz wskazanych przez niego odbiorców – beneficjentów wypłat.

Dla kogo?
Limity
Warunki otrzymania
Zawarcie umowy
Waluta
Informacje dodatkowe
Termin realizacji
Realizacja transakcji

Opłaty i prowizje

Opłata za korzystanie z usługi PKO - masowe wypłaty oparta jest o miesięczną opłatę abonamentową oraz opłatę związaną z realizacją jednostkowego zlecenia płatniczego. Wysokość tych opłat jest przedmiotem indywidualnych negocjacji pomiędzy Klientem a Bankiem. Usługa jest bezpłatna dla odbiorców, beneficjentów wypłat.

Pełna taryfa prowizji i opłat