• niskie koszty realizacji,
  • najprostsza i najszybsza forma płatności w obrocie międzynarodowym,
  • szeroki wachlarz rozwiązań związanych z obsługą Przelewów Zagranicznych (wysyłanych i otrzymywanych), w tym możliwość wskazania innego konta w PKO Banku Polskim do rozliczenia opłat za realizację przelewu.
Przeznaczenie

Przelew zagraniczny umożliwia przekazanie środków z rachunku prowadzonego w PKO Banku Polskim na rachunek beneficjenta w banku krajowym (w walucie innej niż PLN) lub banku zagranicznym (w walutach obcych i PLN).

Dla kogo?
Waluta
Rodzaje Przelewów Zagranicznych
Data waluty dla banku
Pozostałe informacje
Słownik definicji