Usługa SWIFT MT101 umożliwia zdalne zarządzanie rachunkami prowadzonymi w różnych bankach za pomocą jednej bankowości elektronicznej.

 

Korzyści:

  • Obniżenie kosztów administracyjnych oraz ryzyka (centralizacja na poziomie grupy kapitałowej).
  • Zwiększenie przejrzystości dzięki możliwości zarządzania wieloma rachunkami prowadzonymi przez różne banki, za pośrednictwem jednej platformy.
  • Wygoda rozliczeń – możliwość wykorzystania jednej bankowości elektronicznej, bez potrzeby logowania się do wielu systemów.
  • Informacje o transakcjach i stanie gotówki mogą być dostępne, dzięki szerokiemu wachlarzowi komunikatów z grupy SWIFT MT94X (SWIFT MT940/MT941/MT942).
  • Gwarancja automatyzacji procesów dzięki wykorzystywaniu globalnych standardów finansowych.
  • Bezpieczeństwo realizacji zleceń przez platformę komunikacyjną SWIFT opartą na uznanych standardach.
Przeznaczenie
Dla kogo?
Wymagane dokumenty

Prowizje i opłaty pobierane są na zasadach określonych w Taryfie opłat i prowizji bankowych w PKO Banku Polskim SA.