Limit kredytowy
wielocelowy

Wiele form finansowania bieżących potrzeb w ramach jednej umowy. Szybki dostęp dzięki maksymalnemu uproszczeniu procedur

Kredyt
w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym jest krótkoterminową, latwo dostępną formą finansowania bieżących potrzeb związanych z prowadzona działalnością.

Kredyt
obrotowy odnawialny

Kredyt obrotowy odnawialny pozwala na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą

Kredyt obrotowy nieodnawialny

Produkt jest przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą a także na finansowanie innych zobowiązań.

Kredyt
"VAT"

Udzielany w formie kredytu obrotowego odnawialnego, jest szybkim i efektywnym rozwiązaniem na finansowanie bieżących zobowiązań związanych z prowadzoną działalnością, w tym zapłatą podatku VAT.

Kredyt
"Pod kontrakt"

Udzielany w formie kredytu obrotowego odnawialnego lub nieodnawialnego, jest idealnym rozwiązaniem na finansowanie bieżących potrzeb, wynikających z realizacji przez kredytobiorcę kontraktu handlowego.

Kredyt
Ukraina

Finansowanie działalności gospodarczej Klienta polskiego na Ukrainie, powiązanego kapitałowo z Klientem ukraińskim.

Dyskonto weksli
bez regresu do podawcy

Przeznaczony na refinansowanie przez Bank wierzytelności wekslowych

Dyskonto weksli
z regresem do podawcy

Przeznaczony na refinansowanie przez Bank wierzytelności wekslowych

Kredyt technologiczny

Kredyt na innowacje technologiczne z dotacją BGK dla firm - tzw. premia technologiczna, która pokrywa część kredytu.