Podstawowe korzyści naszej oferty to niewielki zakres zabezpieczeń (mogą być ograniczone tylko do przelewu wierzytelności z kontraktu albo z akredytywy dokumentowej, weksla in blanco i klauzuli potrącenia wierzytelności z rachunku kredytobiorcy) oraz długi okres kredytownia - nawet do 36 miesięcy, także dla kredytu odnawialnego. Istnieje również możliwość jednorazowej spłaty kredytu dopiero wraz z zakończeniem kontraktu. Ponadto, uproszczona ocena zdolności kredytowej klienta zapewnia minimalne wymogi dokumentacji wobec kredytobiorcy.

Przeznaczenie

Kredyt pod kontrakt, udzielany w formie kredytu obrotowego odnawialnego lub nieodnawialnego, jest idealnym sposobem na finansowanie bieżących wydatków wynikających z realizacji przez firmę kontraktu handlowego o określonych cechach. Źródłem spłaty kredytu jest płatność dokonana przez kontrahenta (odbiorcę przedmiotu kontraktu) na rzecz kredytobiorcy (dostawcy przedmiotu kontraktu) z tytułu realizacji kontraktu handlowego, przy czym odbiorca i dostawca przedmiotu kontraktu powinni spełniać określone warunki.

Dla kogo?
Na czym polega usługa
Formy zabezpieczenia
Wysokość kredytu
Okres kredytowania
Waluta

Opłaty i prowizje

  • Prowizje i opłaty sa pobierane zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim.

Oprocentowanie

  • W umownym okresie kredytowania wysokość oprocentowania jest zmienna z tym, że dla kredytów udzielonych na okres do 12 miesięcy wysokość oprocentowania może być stała.
  • W każdym okresie obrachunkowym wysokość oprocentowania jest stała.
  • Stopa procentowa jest równa wysokości stawki referencyjnej powiększonej o marżę banku.