Kredyt w rachunku bieżącym:

  • zapewnia utrzymanie bieżącej płynności finansowej,
  • umożliwia uruchomienie srodków pieniężnych dokładnie wtedy, kiedy są potrzebne i w kwocie, na jaką istnieje zapotrzebowanie,
  • zapewnia szybki dostęp do środków pieniężnych bez konieczności składania dyspozycji uruchamiania kredytu,
  • umożliwia wielokrotne wykorzystanie kredytu - wystarczy spłata części lub całości kredytu, by kredyt został odnowiony o dokonaną spłatę do wysokosci przyznanego przez PKO Bank Polski limitu.

 

Przeznaczenie

Kredyt w rachunku bieżącym to saldo ujemne na rachunku bieżącym Klienta w granicach limitu określonego w umowie kredytu. Jest to krótkoterminowa, łatwo dostępna forma finansowania bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością.

Dla kogo?
Na czym polega usługa
Formy zabezpieczenia
Wysokość kredytu
Okres kredytowania
Waluta

Opłaty i prowizje

Prowizje i opłaty sa pobierane zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim

Oprocentowanie

W umownym okresie kredytowania wysokość oprocentowania jest zmienna z tym, że dla kredytów udzielonych na okres do 3 miesięcy wysokość oprocentowania może być stała.

  1. W każdym okresie obrachunkowym wysokość oprocentowania jest stała.
  2. Stopa procentowa jest równa wysokości stawki referencyjnej powiększonej o marżę banku.