Kredyty inwestorskie NOWY DOM:

  • wspomagają proces finansowania dużych przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu budownictwa mieszkaniowego, realizowanych przez dewloperów,
  • pozwalają na pełne bądź częściowe sfinansowanie inwestycji mieszkaniowej ze źródeł zewnętrznych, tym samym stymulując rozwój działalności dewelopera,
  • zapewniają bezpieczeństwo – ryzyko inwestycyjne jest częściowo przeniesione na stronę banku, a koszty inwestycji rozłożone zostają w dłuższym okresie czasu,
  • dają możliwość spłaty części lub całości kosztów związanych z obsługą kredytu z zysków wygenerowanych przez prowadzoną inwestycję,
  • zapewniają ograniczenie kosztów związanych z obsługą kredytu (np. brak prowizji od niewykorzystanego kredytu i prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu).  
Wysokość kredytu
Okres kredytowania
Karencja w spłacie kredytu
Przeznaczenie

Kredyty inwestorskie NOWY DOM umożliwiają przede wszystkim finansowanie inwestycji mieszkaniowych przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem oraz nabycie nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.

Dla kogo?
Na czym polega usługa?
Formy zabezpieczenia

Prowizje i opłaty:

Prowizje i opłaty są pobierane zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim.

Oprocentowanie:

  • W umownym okresie kredytowania wysokość oprocentowania jest zmienna.
  • W każdym okresie obrachunkowym wysokość oprocentowania jest stała.
  • Stopa procentowa jest równa wysokości stawki referencyjnej powiększonej o marżę banku.