Kredyt inwestycyjny daje wiele zasadniczych korzyści:

  • wspomaga proces finansowania inwestycyjnego
  • pozwala na częściowe sfinansowanie inwestycji ze źródeł zewnętrznych stymulując tym samym rozwój działalności firmy
  • ryzyko inwestycyjne jest częściowo przeniesione na stronę banku, a koszty inwestycji rozłożone zostają w dłuższym okresie czasu
  • daje też możliwość spłaty części lub całości kosztów związanych z obsługą kredytu z zysków wygenerowanych przez prowadzoną inwestycję
Dla kogo?

Oferta kredytu inwestycyjnego jest przygotowana dla klientów korporacyjnych z wyłączeniejm JST oraz banków i instytucji kredytowych.

Przeznaczenie
Forma i sposób uruchomienia i spłaty kredytu
Formy zabezpieczenia
Waluta
Wysokość kredytu
Okres kredytowania
Karencja w spłacie kredytu

Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z obowiązującą Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim.

Oprocentowanie

  • W umownym okresie kredytowania wysokość oprocentowania jest zmienna z tym, że w przypadku kredytów udzielanych na okres do 12 miesięcy wysokość oprocentowania może być stała.
  • W każdym okresie obrachunkowym wysokość oprocentowania jest stała.
  • Stopa procentowa jest równa wysokości stawki referencyjnej powiększonej o marżę banku.