Kredyt w rachunku bieżącym dla jst:

- pozwala zniwelować przejściowy deficyt budżetowy jst,

- umożliwia uruchomienie srodków pieniężnych dokładnie wtedy, kiedy są potrzebne i w kwocie, na jaką istnieje zapotrzebowanie,

- zapewnia szybki dostęp do środków pieniężnych bez konieczności składania dyspozycji uruchamiania kredytu,

- umożliwia wielokrotne wykorzystanie kredytu - wystarczy spłata części lub całości kredytu, by kredyt został odnowiony o dokonaną spłatę do wysokości przyznanego przez PKO Bank Polski limitu,

- zapewnia bardzo dogodny okres kredytowania - do 5 lat.Przeznaczenie

Kredyt w rachunku bieżącym dla jst to saldo ujemne na rachunku bieżącym jst w granicach limitu określonego w umowie kredytu. Kredyt ten jest skutecznym narzędziem pozwalającym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jst.

Dla kogo?
Wysokość kredytu
Na czym polega usługa
Formy zabezpieczenia

Opłaty i prowizje

  • Prowizje i opłaty sa pobierane zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim.

Oprocentowanie

  • W umownym okresie kredytowania wysokość oprocentowania jest zmienna z tym, że dla kredytów udzielonych na okres do 3 miesięcy wysokość oprocentowania może być stała.
  • W każdym okresie obrachunkowym wysokość oprocentowania jest stała.
  • Stopa procentowa jest równa wysokości stawki referencyjnej powiększonej o marżę banku.