Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny udzielany jest przez bank kredytujący (PKO BP) na realizację inwestycji technologicznej.