Program Europejski PKO Banku Polskiego SA

Program Europejski PKO Banku Polskiego stanowi kompleksową ofertę obsługi bankowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy pomocowych Unii Europejskiej.

Zalety oferty Program Europejski

Kompleksowość Programu Europejskiego wyraża się wsparciem udzielanym beneficjentowi przez PKO Bank Polski na każdym etapie procesu ubiegania się o środki pomocowe, nie tylko podczas realizacji projektu.

Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny udzielany jest przez bank kredytujący (PKO BP) na realizację inwestycji technologicznej.

Fundusze unijne w latach 2014-2020

Rada Europejska podjęła kluczowe decyzje w sprawie budżetu unijnego na lata 2014-2020. Po zatwierdzeniu ich przez Parlament Europejski Polsce przyznano 72,9 mld euro.