• Niski koszt gwarancji COSME* – 1% rocznie
  • Szeroki zakres gwarancji BGK - 80% wartości kredytu
  • Wysoka kwota gwarancji – do 600 tys. zł
  • Długi okres gwarancji dla nowych kredytów: 15 miesięcy dla kredytów w rachunku bieżącym i odnawialnych z możliwością przedłużenia na okres do 5 lat,  27 miesięcy dla kredytów obrotowych nieodnawialnych, aż 99 miesięcy dla kredytów inwestycyjnych
  • Minimum formalności
  • Szybki dostęp do środków z kredytu 
 

 UE

 

BGK

 

UE

Niniejsze finansowanie jest możliwe dzięki Gwarancji, która została udzielona w ramach programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych („EFSI”) ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. EFSI ma na celu wspieranie finansowania i wdrażania inwestycji produkcyjnych w Unii Europejskiej oraz zapewnienie lepszego dostępu do finansowania.

* Zasady otrzymania gwarancji COSME zostały określone w Warunkach uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej z regwarancją udzielaną przez Europejski Fundusz Inwestycyjny w ramach programu COSME (zamieszczone w zakładce  „Dokumenty”).

Czym są gwarancje?
Dla kogo?
Korzyści dla przedsiębiorców
Wniosek
Przeznaczenie
O programie COSME
Wysokość gwarancji
Okres obowiązywania

Za udzielenie gwarancji COSME pobierana jest prowizja płatna z góry za okresy roczne. Stawka opłaty prowizyjnej za okres roczny gwarancji wynosi 1% kwoty gwarancji.