Kredyt
obrotowy odnawialny

Dlaczego warto?

Kredyt obrotowy odnawialny:

 • Sprzyja utrzymaniu bieżącej płynności.
 • Wspomaga skuteczniejsze zarządzanie finansami organizacji.
 • Umożliwia uruchomienie środków pieniężnych dokładnie wtedy, kiedy występuje potrzeba oraz w wysokości, na jaką w danej chwili istnieje zapotrzebowanie.
 • Umożliwia wielokrotne wykorzystywanie kredytu (spłata części lub całości kredytu powoduje odnowienie o dokonaną spłatę do wysokości przyznanego przez PKO Bank Polski limitu).

Szczegóły oferty

 • Przeznaczenie

  Kredyt obrotowy odnawialny to limit kredytowy w rachunku kredytowym, udzielany w formie linii kredytowej.

  Jest to krótkoterminowa forma finansowania bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością, a w przypadku jednostek samorządu terytorialnego – planowanego deficytu budżetowego lub spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

 • Dla kogo?

 • Na czym polega usługa

 • Formy zabezpieczenia

 • Wysokość kredytu

 • Okres kredytowania

 • Waluta

Oprocentowanie i opłaty

Opłaty i prowizje

 • Prowizje i opłaty sa pobierane zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim.

Oprocentowanie

 • W umownym okresie kredytowania wysokość oprocentowania jest zmienna albo stała.
 • W każdym okresie obrachunkowym wysokość oprocentowania jest stała.
 • Stopa procentowa jest równa wysokości stawki referencyjnej powiększonej o marżę banku.