Faktoring krajowy
bez przejęcia ryzyka

Finansowanie sprzedaży towarów i usług z odroczonym terminem płatności oraz zarządzanie portfelem należności.

Więcej

Faktoring krajowy
z przejęciem ryzyka

Finansowanie sprzedaży towarów i usług z odroczonym terminem płatności, zarządzanie portfelem należności, zabezpieczenie obrotu - przejęcie ryzyka niewypłacalności Odbiorców.

Więcej