Promocja jest dla Ciebie, jeśli masz włączone płatności zbliżeniowe BLIK, ale jeszcze z nich nie korzystasz.

Spełnienie warunków sprawdzimy automatycznie. Spiesz się, mamy 10 tysięcy nagród!!

Regulamin

Promocja trwa od 1 sierpnia 2023 roku do 31 sierpnia 2023 roku lub wyczerpania puli nagród.

Pula nagród ufundowanych przez Polski Standard Płatności sp. z o.o. to 500 000 zł.

Organizatorem promocji jest PKO Bank Polski SA.

Nagrody przekażemy, najpóźniej do końca miesiąca kalendarzowego po miesiącu, w którym będą spełnione warunki promocji.


Pytania i odpowiedzi

Jakie warunki muszę spełnić, żeby dostać 50 zł?
Jak korzystać z płatności BLIKIEM zbliżeniowym?
Na stronie używamy nazw handlowych. Sprawdź, jak te terminy są definiowane w wykazie usług reprezentatywnych.