Debet na koncie

Debet na koncie

Więcej o debecie na koncie

 • Najlepszy sposób na niespodziewane zakupy i nieplanowane wydatki
 • Korzystasz z dodatkowych pieniędzy tak, jak chcesz i masz aż 30 dni na spłatę (liczone od dnia skorzystania z debetu)
 • Oprocentowanie wg. zmiennej stopy procentowej, pobierane jest tylko od wykorzystanej kwoty debetu
 • Wysokość Debetu na koncie ustalamy indywidualnie, na podstawie średnich miesięcznych systematycznych wpływów**
  Więcej o sposobie wyliczania kwoty Debetu na koncie
 • Maksymalna wysokość Debetu na koncie jest uzależniona od rodzaju konta
 • Spłata Debetu na koncie następuje, gdy saldo na koncie wykazane na koniec dnia jest równe albo większe od zera
  Jest to warunek, który umożliwia ponowne skorzystanie z Debetu na koncie
 • Jak złożyć wniosek o debet?
  Jeżeli masz już konto w PKO Banku Polskim, wystarczy, że wypełnisz wniosek w serwisie internetowym iPKO, aplikacji mobilnej IKO lub w placówce

Prezentowane informacje dotyczą Debetu na koncie czyli Dopuszczalnego Salda Debetowego (wg. „Regulaminu rachunków bankowych i kart debetowych dla Klientów indywidualnych w PKO Banku Polskim SA”).
*Wysokość Debetu na koncie w danym miesiącu ustalana jest na podstawie średnich miesięcznych systematycznych wpływów z ostatnich trzech miesięcy. W kolejnych miesiącach nastąpi ponowne przeliczenie systematycznych wpływów na rachunek oraz przyznanie kwoty Debetu. Maksymalna wysokość Debetu na koncie jest uzależniona od rodzaju konta. **Systematyczne wpływy – wpływy na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy co najmniej raz na 3 miesiące, np. z tytułu wynagrodzenia, stypendium, emerytury, renty, alimentów.

Opłaty związane z obsługą Debetu na koncie (PKO Konto za Zero -um. zaw. od 01.10.2014r., PKO Konto bez Granic)
Opłaty związane z obsługą Debetu na koncie ( PKO Konto Rodzica, PKO Konto dla Młodych - um. zaw. od 10.01.2014r.
Oprocentowanie