Debet na koncie

Debet na koncie

Więcej o debecie na koncie

 • Wygodny sposób na niespodziewane zakupy i nieplanowane wydatki
 •  Aż 30 dni na spłatę debetu (liczone od dnia skorzystania z debetu )
 • Oprocentowanie wg. zmiennej stopy procentowej, pobierane jest tylko od wykorzystanej kwoty debetu
 • Wysokość Debetu na koncie ustalamy indywidualnie, na podstawie średnich miesięcznych systematycznych wpływów**
  Więcej o sposobie wyliczania kwoty Debetu na koncie
 • Maksymalna wysokość Debetu na koncie jest uzależniona od rodzaju konta
 • Spłata Debetu na koncie następuje, gdy saldo na koncie wykazane na koniec dnia jest równe albo większe od zera
  Jest to warunek, który umożliwia ponowne skorzystanie z Debetu na koncie
 • Jak złożyć wniosek o debet?
  Jeżeli posiada Pani/Pan już konto w PKO Banku Polskim, wystarczy, wypełnić wniosek w serwisie internetowym iPKO, aplikacji mobilnej IKO lub w oddziale

Prezentowane informacje dotyczą Debetu na koncie czyli Dopuszczalnego Salda Debetowego (wg. „Regulaminu rachunków bankowych i kart debetowych dla Klientów indywidualnych w PKO Banku Polskim SA”).
*Wysokość Debetu na koncie w danym miesiącu ustalana jest na podstawie średnich miesięcznych systematycznych wpływów z ostatnich trzech miesięcy. W kolejnych miesiącach nastąpi ponowne przeliczenie systematycznych wpływów na rachunek oraz przyznanie kwoty Debetu. Maksymalna wysokość Debetu na koncie jest uzależniona od rodzaju konta. **Systematyczne wpływy – wpływy na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy co najmniej raz na 3 miesiące, np. z tytułu wynagrodzenia, stypendium, emerytury, renty, alimentów.

Opłaty związane z obsługą Debetu na koncie (Konto Aurum, Konto Platinium II)
Oprocentowanie