Pamiętaj ! Do dnia otrzymania nagrody nie odwołuj odpowiedniej zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

Liczba nagród jest ograniczona do 2 600 bonów. W przypadku, gdy warunki otrzymania nagrody spełni więcej uczestników niż wynosi pula nagród, o otrzymaniu nagrody będzie decydować najwyższa liczba transakcji bezgotówkowych kartą, telefonem lub transakcji BLIK (z wyłączeniem przelewów) wykonanych przez Uczestnika dla konkretnego konta w każdym z miesięcy (sierpień, wrzesień).

Regulamin promocji


Na stronie używamy nazw handlowych. Sprawdź, jak te terminy są definiowane w wykazie usług reprezentatywnych.