Karta wielowalutowa

KARTA OTWARTA NA ŚWIAT

www.pkobp.pl, Call Center Bankowosci Osobistej: +48 81 524 82 82 opłata zgodna z taryfa operatora.
Szczegółowe informacje o produkcie oraz Tabela prowizji i opłat bankowych dostepne sa w oddziałach PKO Banku Polskiego oraz na stronie www.pkobp.pl.

""