Konto dla młodych

PKO Konto
dla młodych

1 Pamiętaj:

  • Okres rozliczeniowy karty trwa miesiąc i zaczyna się od dnia, w którym karta była wydana,
  • Przelewy z karty i na numer telefonu nie są uznawane za transakcje bezgotówkowe,
  • Zwrot towaru lub anulowanie operacji zmniejsza liczbę bezgotówkowych transakcji płatniczych w okresie rozliczeniowym.

2 Za wypłaty gotówki gotówki w walutach obcych operatorzy bankomatów mogą pobierać opłaty. Dodatkowo w przypadku wypłat gotówki w walutach obcych rozliczonych na rachunku prowadzonym w złotych, w tym transgranicznych transakcji płatniczych przy uzyciu karty debetowej dla płatności gotówkowych, pobrana zostanie prowizja za przewalutowanie. Zasady przewalutowania operacji zawierają "Ogólne warunki prowadzenia rachunków bankowych i świadczenia usług dla Klientów indywidualnych przez PKO Bank Polski SA."

3 Warunki, jakie należy spełnić, żeby nie doszło do przewalutowania:
a. Transakcja musi być realizowana w walucie PLN, EUR, GBP, USD, CHF, DKK, NOK, SEK, CZK, HRK, HUF,
b. Bank prowadzi dla Klienta rachunek w walucie operacji (jednej z wyżej wymienionych), który jest podpięty do karty w chwili realizacji transakcji,
c. Na rachunku walutowym muszą się znajdować środki wystarczające do dokonania transakcji,
d. Klient nie skorzysta z usługi DCC (Dynamiczne Przeliczanie Walut) dostępnej w niektórych bankomatach albo terminalach płatniczych.

4 Naliczamy odsetki od wykorzystanego debetu na koncie według zmiennej stopy procentowej (aktualnie 17,25% w skali roku). Czas na spłatę debetu to 30 dni od momentu skorzystania.