Konto dla młodych

PKO Konto
dla młodych

¹ Za wypłaty gotówki w walutach obcych operatorzy bankomatów mogą pobierać opłaty. Dodatkowo w przypadku wypłat gotówki w walutach obcych rozliczonych na rachunku prowadzonym w złotych, w tym transgranicznych transakcji płatniczych przy uzyciu karty debetowej dla płatności gotówkowych, pobrana zostanie prowizja za przewalutowanie. Zasady przewalutowania operacji zawierają "Ogólne warunki prowadzenia rachunków bankowych i świadczenia usług dla Klientów indywidualnych przez PKO Bank Polski SA."

² Wysokość Debetu na koncie ustalana jest indywidualnie na podstawie średnich miesięcznych systematycznych wpływów na konto (np. z tytułu wynagrodzenia, stypendium, emerytury, renty, alimentów) co najmniej raz na 3 miesiące. Oprocentowanie Debetu wynosi 10% w skali roku, jest ustalane według zmiennej stopy procentowej i pobierane jedynie od wykorzystanej kwoty Debetu. Szczegóły, w tym Taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne na www.pkobp.pl i w placówkach Banku.
 
PKO Konto dla Młodych przeznaczone jest dla osób w wieku 18-26 lat. 0 zł za obsługę karty debetowej wystarczy wykonać min. 4 transakcje bezgotówkowe (z wyjątkiem przelewów) kartą debetową wydaną do konta lub przy użyciu kodu BLIK w okresie, za który jest pobierana miesięczna opłata za kartę, w przeciwnym razie opłata wynosi 5 zł/mies. Zwrot towaru lub anulowanie operacji zmniejsza liczbę bezgotówkowych transakcji płatniczych w okresie rozliczeniowym, w którym nastąpił zwrot albo anulowanie bezgotówkowej transakcji.