Konto dla młodych

PKO Konto
dla młodych

¹ Za wypłaty gotówki w walutach obcych operatorzy bankomatów mogą pobierać opłaty. Dodatkowo w przypadku wypłat gotówki w walutach obcych rozliczonych na rachunku prowadzonym w złotych, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy uzyciu karty debetowej dla płatności gotówkowych, pobrana zostanie prowizja za przewalutowanie. Zasady przewalutowania operacji zawierają "Ogólne warunki prowadzenia rachunków bankowych i świadczenia usług dla Klientów indywidualnych przez PKO Bank Polski SA."

Na stronie używamy nazw handlowych. Sprawdź, jak te terminy są definiowane w wykazie usług reprezentatywnych.