Mini Ratka na wrześniowe zakupy

KONTO ZA ZERO

 • Погоджуюсь на:
 • Надаю дозвіл на обробку персональних даних PKO Bank Polski SA з метою маркетингу продуктів або послуг Банку.
 • Надаю дозвіл на отримання від PKO Bank Polski SA інформації маркетингового характеру (в т.ч. комерційного) за допомогою електронних засобів зв´язку, телекомунікаційного обладнання та систем автоматичного вибирання номерів.
 • Заперечення проти обробки персональних даних у маркетингових цілях. Ознайомтеся з усією інформацією.

  ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

  Усі або деякі згоди можна в будь-який момент відкликати. Відкликання згоди не впливає на відповідність праву на обробку даних, яка здійснювалася на підставі згоди до її відкликання.

  Відсутність позначки проти жодної згоди не є рівнозначною запереченню проти обробки даних у маркетингових цілях. З огляду на це АТ „PKO Bank Polski” (Банк) матиме можливість надсилати листи з маркетинговою інформацією про свої продукти та послуги.

  У будь-який момент можна висловити заперечення проти обробки даних у маркетингових цілях, наприклад, надіславши лист на адресу Банку, подавши заяву у відділенні, в електронному банкінгу, або зателефонувавши на інфолінію АТ „PKO Bank Polski”.

  Після отримання заперечення проти обробки персональних даних у маркетингових цілях Банк не буде обробляти персональні дані в маркетингових цілях і не буде надсилати пропозиції та маркетингову інформацію (в тому числі від суб’єктів-партнерів) у будь-якій формі.

 • Контролером персональних даних є АТ „PKO Bank Polski”. Ознайомтеся з усією інформацією про обробку персональних даних.

  інформація про обробку персональних даних

  На підставі Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 р. про захист фізичних осіб при обробці персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС, що надалі іменується „Регламентом”, повідомляємо, що:

  1. Контролер даних

  Контролером Ваших персональних даних є Акціонерне Товариство „Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski” з головним офісом у Варшаві, адреса: вул. Пулавска 15, 02-515 Варшава, зареєстроване у Районному Суді для столичного міста Варшави у Варшаві, ХІІІ Господарський Відділ Державного Судового Реєстру, за номером KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, статутний капітал (оплачений капітал) 1 250 000 000 зл., інфолінія: 800 302 302, що надалі іменується „Банком”.

  2. Інспектор із захисту даних

  У Банку було призначено Інспектора із захисту даних. Адреса: Інспектор із захисту даних, вул. Пулавска 15, 02-515 Варшава, e-mail: iod@pkobp.pl. Інформація про Інспектора із захисту даних доступна на сайті Банку в закладці „RODO” та у відділеннях і агентствах Банку.

  3. Категорії персональних даних -інформація стосується персональних даних, отриманих не від особи, якої ці дані стосуються

  Банк обробляє наступні категорії Ваших персональних даних: ідентифікаційні дані, адресні дані та контактні дані.

  4. Правові підстави та мета обробки даних

  Банк може обробляти персональні дані з метою:
  1) представлення пропозицій або розгляду заявки на продукт, що пропонується Банком, або послугу, що надається Банком, у тому числі від імені та на користь компаній, що входять до Групи Компаній Банку, та суб’єктів, що співпрацюють із Банком, відповідно до Ст. 6 п. 1b або 1f Регламенту,
  2) укладення договору, відповідно до Ст. 6 п. 1b Регламенту,
  3) виконання укладеного договору або для надання послуг Банком, відповідно до Ст. 6 п. 1b і 1с Регламенту,
  4) проведення оцінювання кредитоспроможності й аналізу кредитного ризику, відповідно до Ст. 6 п. 1b і 1с Регламенту,
  5) управління ризиками Банком, у тому числі оцінювання кредитоспроможності, відповідно до Ст. 6 п. 1b і 1с Регламенту,
  6) розгляду претензій, заяв і апеляцій, відповідно до Ст. 6 п. 1b, 1с і 1f Регламенту,
  7) здійснення Банком операцій, передбачених чинним законодавством, у тому числі виконання завдань в інтересах держави, відповідно до Ст. 6 п. 1с і 1е Регламенту,
  8) реалізації повноважень, що випливають із представництва (у тому числі на підставі довіреності), поруки, відповідно до Ст. 6 п. 1b і 1с Регламенту,
  9) маркетингу, в тому числі реклами продуктів, що пропонуються Банком, або послуг, що надаються Банком або компаніями, що входять до Групи Компаній Банку, або суб’єктами, що співпрацюють із Банком, відповідно до Ст. 6 п. 1f Регламенту,
  10) визначення розміру та пред’явлення Банком вимог про відшкодування збитків у зв’язку зі здійснюваною діяльністю, у тому числі реструктуризації, віндикації, стягнення боргів, пошуку покупців заставного майна за договором та продажу прав вимоги, що випливають з такого договору, або захисту проти позовів до Банку перед правоохоронними органами, судовими органами, у тому числі загальними судами, адміністративними судами, Верховним Судом, в адміністративних провадженнях, у тому числі податкових, відповідно до Ст. 6 п. 1f Регламенту,
  11) викриття та обмеження фінансових зловживань, пов’язаних із діяльністю Банку, а також з метою забезпечення безпеки зберігання грошових коштів клієнтів Банку та проведення розслідувань, відповідно до Ст. 6 п. 1f Регламенту.

  Інформація про Групу Компаній Банку та суб’єктів, що співпрацюють із Банком, доступна на сайті Банку в закладці „RODO” та у відділеннях і агентствах Банку.

  5. Розкриття персональних даних

  Банк може розкривати Ваші дані:

  1) суб’єктам і органам, яким Банк зобов’язаний або уповноважений надавати персональні дані згідно з чинним законодавством, у тому числі суб’єктам і органам, які мають право отримувати від Банку персональні дані або мають право вимагати доступу до персональних даних згідно з чинним законодавством, зокрема, згідно зі Ст. 104 п. 2 і Ст. 105 п. 1 і п. 2 Закону „Банківське право”,
  2) суб’єктам, яким Банк доручив здійснення банківських операцій або операцій, пов’язаних із банківською діяльністю на користь Банку,
  3) установам, про які йдеться у Ст. 105 п. 4 Закону „Банківське право”,
  4) органам і суб’єктам, які мають право отримувати персональні дані згідно зі Ст. 149 або Ст. 150 Закону „Про обіг фінансових інструментів” або згідно з іншими нормами права, що стосуються обігу фінансових інструментів (у частині послуг зберігання цінних паперів, що надаються Банком відповідно до Ст. 119 Закону „Про обіг фінансових інструментів”, або послуг, що надаються Банком відповідно до Ст. 70 п. 2 Закону „Про обіг фінансових інструментів”),
  5) бюро економічної інформації, що діють відповідно до Закону „Про надання економічної інформації та обмін економічними даними”, згідно з положеннями цього закону,
  6) суб’єктам, що входять до Групи Компаній Банку, та суб’єктам, що співпрацюють із Банком, у зв’язку з продуктами та послугами, що пропонуються цими суб’єктами. Список цих суб’єктів доступний на сайті Банку в закладці „RODO” та у відділеннях і агентствах Банку.

  6. Передача персональних даних третій країні

  У зв’язку зі здійсненням міжнародних грошових переказів через систему SWIFT Ваші дані можуть бути передані Адміністрації Сполучених Штатів Америки.

  7. Термін зберігання персональних даних

  Ваші персональні дані будуть зберігатися протягом терміну:

  1) дії пропозиції або розгляду заявки на продукт, що пропонується Банком, або послугу, що надається Банком, у тому числі від імені та на користь компаній, що входять до Групи Компаній Банку, та суб’єктів, що співпрацюють із Банком,
  2) дії договору, укладеного з Банком, а після його закінчення, у зв’язку з юридичним обов’язком Банку, що випливає із чинного законодавства,3) необхідного для пред’явлення Банком вимог про відшкодування збитків у зв’язку зі здійснюваною діяльністю або для захисту проти позовів до Банку, згідно з чинним законодавством, з урахуванням строків позовної давності, встановлених чинним законодавством,
  4) застосування внутрішніх методів та інших методів і моделей, про які йдеться у частині третій Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 575/2013 від 26 червня 2013 р. про пруденційні вимоги до кредитних організацій та інвестиційних компаній, що вносить зміни до Регламенту (ЄС) 648/2012,
  5) дії наданої Вам довіреності, а після його закінчення, у зв’язку з юридичним обов’язком Банку, що випливає із чинного законодавства.

  Інформація про терміни зберігання даних доступна на сайті Банку в закладці „RODO” та у відділеннях і агентствах Банку..

  8. Ваші права

  У зв’язку з обробкою Банком Ваших персональних даних, Ви маєте:

  1) право на доступ до персональних даних,
  2) право на виправлення персональних даних,
  3) право на видалення персональних даних (право бути забутим),
  4) право на обмеження обробки персональних даних,
  5) право на перенесення даних до іншого контролера,
  право на заперечення проти обробки даних, у тому числі профілювання, та використання даних у прямому маркетингу, у тому числі профілювання,
  6) право на заперечення проти обробки даних, у тому числі профілювання, та використання даних у прямому маркетингу, у тому числі профілювання,
  7) право на відкликання згоди у випадку, якщо Банк буде обробляти Ваші персональні дані на підставі згоди, в будь-який момент і будь-яким чином, без впливу на відповідність праву на обробку даних, яка здійснювалася на підставі згоди до її відкликання,
  8) право на подання скарги Голові Служби захисту персональних даних, якщо Ви вважатимете, що обробка персональних даних порушує положення Регламенту.

  9. Джерело походження даних - інформація стосується персональних даних, отриманих не від особи, якої ці дані стосуються

  Ваші персональні дані можуть бути отримані від законного представника, довірителя у випадку наданої довіреності, підприємця, по відношенню до якого Ви виступаєте кінцевим бенефіціаром, роботодавця, сторони договору, укладеного з Банком, а також з публічно доступних джерел, зокрема, баз даних і реєстрів: Загальної електронної системи обліку населення (PESEL), Реєстру посвідчень особи, Державного Судового Реєстру (KRS), Центрального обліку та інформації про господарську діяльність (CEIDG), Реєстру народного господарства (REGON).

  10. Вимога надання даних

  Надання Ваших персональних даних є необхідним з метою, викладеною в пункті 4 вище, для:

  1) розгляду заявки на продукт, що пропонується Банком, або послугу, що надається Банком, у тому числі від імені та на користь компаній, що входять до Групи Компаній Банку, та суб’єктів, що співпрацюють із Банком, а ненадання Ваших персональних даних унеможливить розгляд заявки на продукт, що пропонується Банком, або послугу, що надається Банком, у тому числі від імені та на користь компаній, що входять до Групи Компаній Банку, та суб’єктів, що співпрацюють із Банком,
  2) укладення та виконання договору, укладеного з Банком, а ненадання Ваших персональних даних унеможливить укладення та виконання договору, укладеного з Банком,
  3) надання послуг Банком, а ненадання Ваших персональних даних унеможливить надання послуг Банком,
  4) розгляду претензії або скарги, а ненадання Ваших персональних даних унеможливить розгляд претензії або скарги,
  5) отримання пропозицій або маркетингу продуктів, що пропонуються Банком, або послуг, що надаються Банком, у тому числі від імені та на користь компаній, що входять до Групи Компаній Банку, та суб’єктів, що співпрацюють із Банком, а ненадання Ваших персональних даних унеможливить отримання цих пропозицій або маркетинг продуктів або послуг.

  11. Автоматизоване прийняття рішень, у тому числі профілювання

  Ваші персональні дані оброблятимуться автоматично, в тому числі профілюватимуться, з метою оцінювання кредитоспроможності та в маркетингових цілях, що дозволить застосовувати по відношенню до Вас спрощену процедуру обслуговування та представити індивідуалізовану пропозицію продуктів і послуг, які пропонуються Банком або надаються Банком, у тому числі від імені та на користь компаній, що входять до Групи Компаній Банку, та суб’єктів, що співпрацюють із Банком.

  Інформація про автоматизоване прийняття рішень, у тому числі профілювання, доступна на сайті Банку в закладці „RODO” та у відділеннях і агентствах Банку.

1 У іншому разі оплата складає 10 PLN/місяць. Повернення товару або анулювання переказу зменшує кількість безготівкових операцій зроблених у розрахунковий період, у якому було здійснено повернення товару або анулювання переказу.

2 За зняття коштів з банкоматів за кордоном оператори цих банкоматів можуть стягувати оплату. Крім того, у випадку здійснення оплати не мультивалютою карткою, виплата готівки в іноземній валюті, в тому числі транскордонних переказів за допомогою дебетової картки для готівкових операцій, передбачають стягнення комісії за конвертацію валют. Порядок конвертації валютних операцій міститься в документі Ogólne warunki prowadzenia rachunków bankowych i świadczenia usług dla Klientów indywidualnych przez PKO Bank Polski SA. Інформація про кошти комісії за конвертацію валютних переказів доступна у документі Taryfa prowizji i opłat.

Zamów kontakt

Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą

 • W celu odpowiedzi na moje zgłoszenie wyrażam zgodę na otrzymanie od PKO Banku Polskiego SA informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.
 • Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych. Zapoznaj się z pełną informacją.

  WAŻNE INFORMACJE

  W dowolnym momencie można wycofać wszystkie lub wybrane zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Niezaznaczenie żadnej ze zgód nie jest równoznaczne ze złożeniem sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. Z tego względu PKO Bank Polski S.A. (Bank) będzie miał możliwości przesyłania listownie informacji marketingowych na temat swoich produktów i usług.

  W każdym momencie można złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych np. listownie na adres Banku, składając oświadczenie w placówkach, w bankowości elektronicznej lub dzwoniąc na infolinię PKO Banku Polskiego S.A.

  Po złożeniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych Bank nie będzie przetwarzał danych osobowych w celach marketingowych i nie będzie przesyłał ofert oraz informacji marketingowych (w tym podmiotów współpracujących) w żadnej formie.

 • Administratorem danych osobowych jest PKO Bank Polski S.A. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

  1. Administrator danych

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302, zwana dalej „Bankiem”.

  2. Inspektor Ochrony Danych

  W Banku powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod at pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

  3. Kategorie danych osobowych -informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

  Bank przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.

  4. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

  Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Bank w następujących celach:
  1) przedstawienia ofert lub rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Bank lub usługę świadczoną przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f Rozporządzenia,
  2) zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
  3) realizacji zawartej umowy, lub w celu świadczenia usług przez Bank, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
  4) dokonania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
  5) zarządzania przez Bank ryzykiem, w tym oceny zdolności i wiarygodności kredytowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b–c Rozporządzenia,
  6) rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,
  7) realizacji przez Bank czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e Rozporządzenia,
  8) realizacji uprawnień wynikających z przedstawicielstwa (w tym pełnomocnictwa), poręczenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b-c Rozporządzenia,
  9) marketingu, w tym promocji produktów oferowanych przez Bank lub usług świadczonych przez Bank lub spółki z Grupy Kapitałowej Banku lub podmioty współpracujące z Bankiem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
  10) ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Bank w związku z prowadzoną działalnością, w tym restrukturyzacji, windykacji, egzekucji wierzytelności, podejmowania działań w celu znalezienia nabywców na majątek stanowiący zabezpieczenie umowy oraz sprzedaży wierzytelności wynikającej z tej umowy lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Banku, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
  11) wykrycia i ograniczenia nadużyć finansowych związanych z działalnością Banku, jak również w celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania środków pieniężnych klientów Banku oraz prowadzenia postępowań wyjaśniających, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.

  Dane dotyczące Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

  5. Udostępnienie danych osobowych

  Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Bank :

  1) podmiotom i organom, którym Bank jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Banku danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie art. art. 104 ust. 2 i art. 105 ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe,
  2) podmiotom, którym Bank powierzył wykonywanie czynności bankowych lub czynności związanych z działalnością bankową na rzecz Banku,
  3) instytucjom, o których mowa w art. 105 ust. 4 ustawy Prawo bankowe,
  4) organom i podmiotom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie art. 149 lub 150 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub innych przepisów prawa, dotyczących obrotu instrumentami finansowymi (w zakresie usług powierniczych świadczonych przez Bank na podstawie art. 119 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub usług wykonywanych przez Bank na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi),
  5) biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, na podstawie przepisów tej ustawy,
  6) podmiotom z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotom współpracującym z Bankiem, w związku z produktami i usługami oferowanymi przez te podmioty. Lista tych podmiotach dostępna jest na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

  6. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

  Pani/Pana dane mogą być przekazane administracji rządowej Stanów Zjednoczonych Ameryki w związku z dokonywaniem międzynarodowych transferów pieniężnych za pośrednictwem SWIFT.

  7. Okres przechowywania danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

  1) ważności oferty lub rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Bank lub usługę świadczoną przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem,
  2) obowiązywania umowy zawartej z Bankiem, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Banku wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  3) niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Bank w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Banku, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,
  4) stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w części trzeciej Rozporządzenia nr 575/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012,
  5) obowiązywania udzielonego Pani/Panu pełnomocnictwa, a po jego wygaśnięciu, w związku z obowiązkiem prawnym Banku wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  Informacje dotyczące okresów przechowywania danych są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

  8. Przysługujące prawa

  W związku z przetwarzaniem przez Bank Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

  1) prawo dostępu do danych osobowych,
  2) prawo do sprostowania danych osobowych,
  3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
  7) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  8) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

  9. Źródło pochodzenia danych - informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

  Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić od przedstawiciela ustawowego, mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, przedsiębiorcy, w stosunku do którego pozostaje Pani/Pan beneficjentem rzeczywistym, pracodawcy, strony umowy zawartej z Bankiem oraz ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z baz i rejestrów: PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych, Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), REGON.

  10. Wymóg podania danych

  Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu określonym w pkt 4 powyżej, dla:

  1) rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Bank lub usługę świadczoną przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Bank lub usługę świadczoną przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem,
  2) zawarcia i wykonania umowy zawartej z Bankiem, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy zawartej z Bankiem,
  3) świadczenia usług przez Bank, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak świadczenia usług przez Bank,
  4) rozpatrzenia reklamacji lub skargi a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia reklamacji lub skargi,
  5) otrzymywania ofert lub marketingu produktów oferowanych przez Bank lub usług świadczonych przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych jest brak możliwości otrzymywania tych ofert lub marketingu produktów lub usług.

  11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, w celu oceny zdolności kredytowej oraz w celach marketingowych, konsekwencją czego będzie możliwość zastosowania wobec Pani/Pana uproszczonej ścieżki obsługi oraz przedstawienia zindywidualizowanej oferty produktów i usług oferowanych przez Bank lub usług świadczonych przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem.

  Informacje dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.