Mini Ratka na wrześniowe zakupy

KONTO ZA ZERO

 • Погоджуюсь на:
 • Надаю дозвіл на обробку персональних даних PKO Bank Polski SA з метою маркетингу продуктів або послуг Банку.
 • Надаю дозвіл на отримання від PKO Bank Polski SA інформації маркетингового характеру (в т.ч. комерційного) за допомогою електронних засобів зв´язку, телекомунікаційного обладнання та систем автоматичного вибирання номерів.
 • Заперечення проти обробки персональних даних у маркетингових цілях. Ознайомтеся з усією інформацією.

  ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

  Усі або деякі згоди можна в будь-який момент відкликати. Відкликання згоди не впливає на відповідність праву на обробку даних, яка здійснювалася на підставі згоди до її відкликання.

  Відсутність позначки проти жодної згоди не є рівнозначною запереченню проти обробки даних у маркетингових цілях. З огляду на це АТ „PKO Bank Polski” (Банк) матиме можливість надсилати листи з маркетинговою інформацією про свої продукти та послуги.

  У будь-який момент можна висловити заперечення проти обробки даних у маркетингових цілях, наприклад, надіславши лист на адресу Банку, подавши заяву у відділенні, в електронному банкінгу, або зателефонувавши на інфолінію АТ „PKO Bank Polski”.

  Після отримання заперечення проти обробки персональних даних у маркетингових цілях Банк не буде обробляти персональні дані в маркетингових цілях і не буде надсилати пропозиції та маркетингову інформацію (в тому числі від суб’єктів-партнерів) у будь-якій формі.

 • Контролером персональних даних є АТ „PKO Bank Polski”. Ознайомтеся з усією інформацією про обробку персональних даних.

  інформація про обробку персональних даних

  На підставі Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 р. про захист фізичних осіб при обробці персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС, що надалі іменується „Регламентом”, повідомляємо, що:

  1. Контролер даних

  Контролером Ваших персональних даних є Акціонерне Товариство „Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski” з головним офісом у Варшаві, адреса: вул. Пулавска 15, 02-515 Варшава, зареєстроване у Районному Суді для столичного міста Варшави у Варшаві, ХІІІ Господарський Відділ Державного Судового Реєстру, за номером KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, статутний капітал (оплачений капітал) 1 250 000 000 зл., інфолінія: 800 302 302, що надалі іменується „Банком”.

  2. Інспектор із захисту даних

  У Банку було призначено Інспектора із захисту даних. Адреса: Інспектор із захисту даних, вул. Пулавска 15, 02-515 Варшава, e-mail: iod@pkobp.pl. Інформація про Інспектора із захисту даних доступна на сайті Банку в закладці „RODO” та у відділеннях і агентствах Банку.

  3. Категорії персональних даних -інформація стосується персональних даних, отриманих не від особи, якої ці дані стосуються

  Банк обробляє наступні категорії Ваших персональних даних: ідентифікаційні дані, адресні дані та контактні дані.

  4. Правові підстави та мета обробки даних

  Банк може обробляти персональні дані з метою:
  1) представлення пропозицій або розгляду заявки на продукт, що пропонується Банком, або послугу, що надається Банком, у тому числі від імені та на користь компаній, що входять до Групи Компаній Банку, та суб’єктів, що співпрацюють із Банком, відповідно до Ст. 6 п. 1b або 1f Регламенту,
  2) укладення договору, відповідно до Ст. 6 п. 1b Регламенту,
  3) виконання укладеного договору або для надання послуг Банком, відповідно до Ст. 6 п. 1b і 1с Регламенту,
  4) проведення оцінювання кредитоспроможності й аналізу кредитного ризику, відповідно до Ст. 6 п. 1b і 1с Регламенту,
  5) управління ризиками Банком, у тому числі оцінювання кредитоспроможності, відповідно до Ст. 6 п. 1b і 1с Регламенту,
  6) розгляду претензій, заяв і апеляцій, відповідно до Ст. 6 п. 1b, 1с і 1f Регламенту,
  7) здійснення Банком операцій, передбачених чинним законодавством, у тому числі виконання завдань в інтересах держави, відповідно до Ст. 6 п. 1с і 1е Регламенту,
  8) реалізації повноважень, що випливають із представництва (у тому числі на підставі довіреності), поруки, відповідно до Ст. 6 п. 1b і 1с Регламенту,
  9) маркетингу, в тому числі реклами продуктів, що пропонуються Банком, або послуг, що надаються Банком або компаніями, що входять до Групи Компаній Банку, або суб’єктами, що співпрацюють із Банком, відповідно до Ст. 6 п. 1f Регламенту,
  10) визначення розміру та пред’явлення Банком вимог про відшкодування збитків у зв’язку зі здійснюваною діяльністю, у тому числі реструктуризації, віндикації, стягнення боргів, пошуку покупців заставного майна за договором та продажу прав вимоги, що випливають з такого договору, або захисту проти позовів до Банку перед правоохоронними органами, судовими органами, у тому числі загальними судами, адміністративними судами, Верховним Судом, в адміністративних провадженнях, у тому числі податкових, відповідно до Ст. 6 п. 1f Регламенту,
  11) викриття та обмеження фінансових зловживань, пов’язаних із діяльністю Банку, а також з метою забезпечення безпеки зберігання грошових коштів клієнтів Банку та проведення розслідувань, відповідно до Ст. 6 п. 1f Регламенту.

  Інформація про Групу Компаній Банку та суб’єктів, що співпрацюють із Банком, доступна на сайті Банку в закладці „RODO” та у відділеннях і агентствах Банку.

  5. Розкриття персональних даних

  Банк може розкривати Ваші дані:

  1) суб’єктам і органам, яким Банк зобов’язаний або уповноважений надавати персональні дані згідно з чинним законодавством, у тому числі суб’єктам і органам, які мають право отримувати від Банку персональні дані або мають право вимагати доступу до персональних даних згідно з чинним законодавством, зокрема, згідно зі Ст. 104 п. 2 і Ст. 105 п. 1 і п. 2 Закону „Банківське право”,
  2) суб’єктам, яким Банк доручив здійснення банківських операцій або операцій, пов’язаних із банківською діяльністю на користь Банку,
  3) установам, про які йдеться у Ст. 105 п. 4 Закону „Банківське право”,
  4) органам і суб’єктам, які мають право отримувати персональні дані згідно зі Ст. 149 або Ст. 150 Закону „Про обіг фінансових інструментів” або згідно з іншими нормами права, що стосуються обігу фінансових інструментів (у частині послуг зберігання цінних паперів, що надаються Банком відповідно до Ст. 119 Закону „Про обіг фінансових інструментів”, або послуг, що надаються Банком відповідно до Ст. 70 п. 2 Закону „Про обіг фінансових інструментів”),
  5) бюро економічної інформації, що діють відповідно до Закону „Про надання економічної інформації та обмін економічними даними”, згідно з положеннями цього закону,
  6) суб’єктам, що входять до Групи Компаній Банку, та суб’єктам, що співпрацюють із Банком, у зв’язку з продуктами та послугами, що пропонуються цими суб’єктами. Список цих суб’єктів доступний на сайті Банку в закладці „RODO” та у відділеннях і агентствах Банку.

  6. Передача персональних даних третій країні

  У зв’язку зі здійсненням міжнародних грошових переказів через систему SWIFT Ваші дані можуть бути передані Адміністрації Сполучених Штатів Америки.

  7. Термін зберігання персональних даних

  Ваші персональні дані будуть зберігатися протягом терміну:

  1) дії пропозиції або розгляду заявки на продукт, що пропонується Банком, або послугу, що надається Банком, у тому числі від імені та на користь компаній, що входять до Групи Компаній Банку, та суб’єктів, що співпрацюють із Банком,
  2) дії договору, укладеного з Банком, а після його закінчення, у зв’язку з юридичним обов’язком Банку, що випливає із чинного законодавства,3) необхідного для пред’явлення Банком вимог про відшкодування збитків у зв’язку зі здійснюваною діяльністю або для захисту проти позовів до Банку, згідно з чинним законодавством, з урахуванням строків позовної давності, встановлених чинним законодавством,
  4) застосування внутрішніх методів та інших методів і моделей, про які йдеться у частині третій Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 575/2013 від 26 червня 2013 р. про пруденційні вимоги до кредитних організацій та інвестиційних компаній, що вносить зміни до Регламенту (ЄС) 648/2012,
  5) дії наданої Вам довіреності, а після його закінчення, у зв’язку з юридичним обов’язком Банку, що випливає із чинного законодавства.

  Інформація про терміни зберігання даних доступна на сайті Банку в закладці „RODO” та у відділеннях і агентствах Банку..

  8. Ваші права

  У зв’язку з обробкою Банком Ваших персональних даних, Ви маєте:

  1) право на доступ до персональних даних,
  2) право на виправлення персональних даних,
  3) право на видалення персональних даних (право бути забутим),
  4) право на обмеження обробки персональних даних,
  5) право на перенесення даних до іншого контролера,
  право на заперечення проти обробки даних, у тому числі профілювання, та використання даних у прямому маркетингу, у тому числі профілювання,
  6) право на заперечення проти обробки даних, у тому числі профілювання, та використання даних у прямому маркетингу, у тому числі профілювання,
  7) право на відкликання згоди у випадку, якщо Банк буде обробляти Ваші персональні дані на підставі згоди, в будь-який момент і будь-яким чином, без впливу на відповідність праву на обробку даних, яка здійснювалася на підставі згоди до її відкликання,
  8) право на подання скарги Голові Служби захисту персональних даних, якщо Ви вважатимете, що обробка персональних даних порушує положення Регламенту.

  9. Джерело походження даних - інформація стосується персональних даних, отриманих не від особи, якої ці дані стосуються

  Ваші персональні дані можуть бути отримані від законного представника, довірителя у випадку наданої довіреності, підприємця, по відношенню до якого Ви виступаєте кінцевим бенефіціаром, роботодавця, сторони договору, укладеного з Банком, а також з публічно доступних джерел, зокрема, баз даних і реєстрів: Загальної електронної системи обліку населення (PESEL), Реєстру посвідчень особи, Державного Судового Реєстру (KRS), Центрального обліку та інформації про господарську діяльність (CEIDG), Реєстру народного господарства (REGON).

  10. Вимога надання даних

  Надання Ваших персональних даних є необхідним з метою, викладеною в пункті 4 вище, для:

  1) розгляду заявки на продукт, що пропонується Банком, або послугу, що надається Банком, у тому числі від імені та на користь компаній, що входять до Групи Компаній Банку, та суб’єктів, що співпрацюють із Банком, а ненадання Ваших персональних даних унеможливить розгляд заявки на продукт, що пропонується Банком, або послугу, що надається Банком, у тому числі від імені та на користь компаній, що входять до Групи Компаній Банку, та суб’єктів, що співпрацюють із Банком,
  2) укладення та виконання договору, укладеного з Банком, а ненадання Ваших персональних даних унеможливить укладення та виконання договору, укладеного з Банком,
  3) надання послуг Банком, а ненадання Ваших персональних даних унеможливить надання послуг Банком,
  4) розгляду претензії або скарги, а ненадання Ваших персональних даних унеможливить розгляд претензії або скарги,
  5) отримання пропозицій або маркетингу продуктів, що пропонуються Банком, або послуг, що надаються Банком, у тому числі від імені та на користь компаній, що входять до Групи Компаній Банку, та суб’єктів, що співпрацюють із Банком, а ненадання Ваших персональних даних унеможливить отримання цих пропозицій або маркетинг продуктів або послуг.

  11. Автоматизоване прийняття рішень, у тому числі профілювання

  Ваші персональні дані оброблятимуться автоматично, в тому числі профілюватимуться, з метою оцінювання кредитоспроможності та в маркетингових цілях, що дозволить застосовувати по відношенню до Вас спрощену процедуру обслуговування та представити індивідуалізовану пропозицію продуктів і послуг, які пропонуються Банком або надаються Банком, у тому числі від імені та на користь компаній, що входять до Групи Компаній Банку, та суб’єктів, що співпрацюють із Банком.

  Інформація про автоматизоване прийняття рішень, у тому числі профілювання, доступна на сайті Банку в закладці „RODO” та у відділеннях і агентствах Банку.

1 У іншому разі оплата складає 10 PLN/місяць. Повернення товару або анулювання переказу зменшує кількість безготівкових операцій зроблених у розрахунковий період, у якому було здійснено повернення товару або анулювання переказу.

2 За зняття коштів з банкоматів за кордоном оператори цих банкоматів можуть стягувати оплату. Крім того, у випадку здійснення оплати не мультивалютою карткою, виплата готівки в іноземній валюті, в тому числі транскордонних переказів за допомогою дебетової картки для готівкових операцій, передбачають стягнення комісії за конвертацію валют. Порядок конвертації валютних операцій міститься в документі Ogólne warunki prowadzenia rachunków bankowych i świadczenia usług dla Klientów indywidualnych przez PKO Bank Polski SA. Інформація про кошти комісії за конвертацію валютних переказів доступна у документі Taryfa prowizji i opłat.