Wypełnij formularz - oddzwonimy

Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą, aby porozmawiać na temat interesującej Cię oferty.

 • Wyrażam zgodę na:
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez PKO Bank Polski SA w celu marketingu produktów i usług Banku.
 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PKO Banku Polskiego SA informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez PKO Bank Polski SA w celu marketingu produktów i usług podmiotów współpracujących*.
  *Podmiotem współpracującym jest podmiot należący do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA, której skład wskazany jest na stronie www.pkobp.pl/grupa oraz podmiot, który zawarł z PKO Bankiem Polskim SA umowę związaną ze świadczonymi przez PKO Bank Polski SA usługami bankowymi, wskazany na stronie www.pkobp.pl/podmioty
 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PKO Banku Polskiego SA informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) dotyczących podmiotów współpracujących* za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.
  *Podmiotem współpracującym jest podmiot należący do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA, której skład wskazany jest na stronie www.pkobp.pl/grupa oraz podmiot, który zawarł z PKO Bankiem Polskim SA umowę związaną ze świadczonymi przez PKO Bank Polski SA usługami bankowymi, wskazany na stronie www.pkobp.pl/podmioty
 • Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych. Zapoznaj się z pełną informacją.

  WAŻNE INFORMACJE

  W dowolnym momencie można wycofać wszystkie lub wybrane zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Niezaznaczenie żadnej ze zgód nie jest równoznaczne ze złożeniem sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. Z tego względu PKO Bank Polski S.A. (Bank) będzie miał możliwości przesyłania listownie informacji marketingowych na temat swoich produktów i usług.

  W każdym momencie można złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych np. listownie na adres Banku, składając oświadczenie w placówkach, w bankowości elektronicznej lub dzwoniąc na infolinię PKO Banku Polskiego S.A.

  Po złożeniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych Bank nie będzie przetwarzał danych osobowych w celach marketingowych i nie będzie przesyłał ofert oraz informacji marketingowych (w tym podmiotów współpracujących) w żadnej formie.

Odbierz bon na 600 zł do sklepu internetowego Twojego ulubionego klubu Ekstraklasy - wystarczy, że:

 • odwiedzisz oficjalną stronę internetową klubu PKO Banku Polskiego Ekstraklasy i klikniesz w tekst reklamy PKO Banku Polskiego SA, który przekieruje Cię do strony promocji,
 • zarejestrujesz swój udział w promocji w formularzu na stronie promocji i wyrazisz odpowiednie zgody,
 • nasz konsultant zadzwoni do Ciebie i umówi Cię na spotkanie w placówce PKO Banku Polskiego SA,
 • złożysz wniosek o kredyt hipoteczny lub pożyczkę hipoteczną
  oraz podpiszesz umowę kredytu hipotecznego (Własny kąt Hipoteczny albo pożyczka hipoteczna)
  z PKO Bankiem Polskim SA albo PKO Bankiem Hipotecznym SA*
  na kwotę min. 200 000 zł,
 • nie odstąpisz od umowy ww. kredytu lub pożyczki przez 14 dni od jej zawarcia,
 • do dnia otrzymania bonu nie cofniesz zgody na otrzymywanie od PKO Banku Polskiego SA informacji o charakterze marketingowym.

Organizatorem Promocji "Mieszkaj i kibicuj" jest POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA (PKO Bank Polski SA), z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 5250007738, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł.

*Udział w promocji dot. kredytu hipotecznego mogą brać też Klienci PKO BANKU HIPOTECZNEGO SPÓŁKA AKCYJNA (PKO Bank Hipoteczny SA) z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Jerzego Waszyngtona 17, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000528469, NIP: 2040004548, REGON: 222181030, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony): 1 611 300 000 zł.

Promocja trwa od 01.11.2021 r. godz. 00:00 do 31.12.2021 r. godz. 23:59. Kody uprawniające do odbioru Nagrody w wysokości 600 zł zostaną przekazane SMSem na numer telefonu Uczestnika Promocji w ciągu miesiąca od spełnienia warunków otrzymania Nagrody określonych w Regulaminie Promocji "Mieszkaj i Kibicuj". Wykorzystanie Nagrody jest możliwe do 31.03.2022r. Uczestnik Promocji, który otrzyma Nagrodę będzie mógł ją zrealizować tylko w sklepie internetowym tego z Klubów PKO Banku Polskiego Ekstraklasy, z którego strony internetowej został przekierowany na Stronę Promocji. Promocja dotyczy tych osób fizycznych - konsumentów, którzy ukończyli 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

KREDYT HIPOTECZNY I POŻYCZKA HIPOTECZNA:

Kredyt lub pożyczka hipoteczna umożliwi Ci realizację wybranych planów mieszkaniowych lub pozwoli uzyskać środki na inne cele.
W PKO Banku Polskim SA oraz PKO Banku Hipotecznym SA możesz uzyskać kredyt m.in. aby sfinansować cele mieszkaniowe. Dodatkowo, część kredytu można przeznaczyć na:

 • spłatę kredytów (w tym hipotecznych) i pożyczek gotówkowych zaciągniętych w innych bankach,
 • spłatę zadłużenia karty kredytowej,
 • lub inny, dowolny cel.

Zalety kredytu Własny Kąt Hipoteczny w PKO Banku Polskim SA i Banku Hipotecznym SA:

 • Finansowanie do 90% wartości nieruchomości**,
 • Raty równe lub malejące,
 • Karencja w spłacie kapitału w okresie realizacji inwestycji nawet do 36 miesięcy (jednorazowo w okresie kredytowania).

RRSO dla kredytu w PKO Banku Polskim SA: 2,80% (więcej informacji)
RRSO dla kredytu w PKO Banku Hipotecznym SA: 2,81% (więcej informacji)

Zalety i warunki pożyczki hipotecznej udzielanej przez PKO Bank Polski SA

 • Raty równe lub malejące,
 • Pożyczka w PLN,
 • Nie wymagamy odpisu z księgi wieczystej dla nieruchomości wpisanych w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych.

RRSO dla pożyczki hipotecznej w PKO Banku Polskim SA: 4,91% (więcej informacji)

**Finansowanie do 90% wartości nieruchomości gdy głównym zabezpieczeniem kredytu będzie hipoteka na lokalu mieszkalnym

PRZYKŁADY REPREZENTATYWNE

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu Własny Kąt hipoteczny w PKO Banku Polskim zabezpieczonego hipoteka wynosi 2,80% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy: 25 lat; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 230 000 zł, LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 65,1%, oprocentowanie zmienne 1,35%/rok – w pierwszym roku oraz 2,32%/rok w kolejnych, na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 0,25% wg stanu na dzień 2.03.2021 r. oraz marża 1,1% w pierwszym roku oraz marża 2,07% w kolejnych latach (marża jest podwyższana o 0,9 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 4 miesięcy od zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu 85 918,26 zł, w tym: prowizja 0%, tj. 0 zł, odsetki 71 686,67 zł, ubezpieczenie nieruchomości 4 600 zł (za cały okres kredytowania, dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem PKO Banku Polskiego); ocena wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu 400 zł, PCC 19 zł; ROR (Konto za Zero) 0 zł (za cały okres kredytowania; w związku z deklaracją systematycznych wpływów minimum 3 000 zł na ROR); karta kredytowa (Przejrzysta Karta Kredytowa) 1 737,59 zł (za cały okres kredytowania), ubezpieczenie spłaty kredytu na wypadek utraty źródła dochodu, poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku 7 475 zł (za 4 lata), całkowita kwota do zapłaty 315 918,26 zł, płatna w 300 ratach annuitetowych (równych) miesięcznych przy czym pierwsze cztery raty wynoszą 1 003,38 zł, następne po 905,06 zł w pierwszym roku oprocentowania. Od drugiego roku kolejne raty wyniosą po 1 008,50 zł i ostatnia rata wynosi 993,17zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 2.03.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu Własny Kąt hipoteczny w PKO Banku Hipotecznym SA zabezpieczonego hipoteką wynosi 2,81% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy: 25 lat; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 299 900 zł, LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 67,00%, oprocentowanie zmienne 1,35%/rok – w pierwszym roku oraz 2,32%/rok w kolejnych, na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 0,25% wg stanu na dzień 02.03.2021 r. oraz marża 1,10% w pierwszym roku oraz marża 2,07% w kolejnych latach (marża jest podwyższana o 0,90 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 9 miesięcy od zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu 112 635,19 zł, w tym: prowizja 0%, tj. 0 zł, odsetki 94 733,85 zł, ubezpieczenie nieruchomości 5 998,00 zł (za cały okres kredytowania dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem PKO Banku Polskiego), ocena wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu 400 zł, PCC 19 zł, ROR (Konto za Zero) 0 zł (za cały okres kredytowania; w związku z deklaracją systematycznych wpływów minimum 3 000 zł na ROR); karta kredytowa (Przejrzysta Karta Kredytowa) 1 737,59 zł (za cały okres kredytowania), ubezpieczenie spłaty kredytu na wypadek utraty źródła dochodu, poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku 9 746,75 zł (za 4 lata); całkowita kwota do zapłaty 412 535,19 zł, płatna w 300 miesięcznych ratach annuitetowych (równych), przy czym dziewięć pierwszych rat wyniesie po 1 308,32 zł, a następne po 1 182,06 zł w pierwszym roku oprocentowania. Od drugiego roku kolejne raty wyniosą po 1 317,13 zł i ostatnia rata wyniesie 1 296,48 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 02.03.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconej jednorazowo pożyczki hipotecznej w PKO Banku Polskim SA zabezpieczonej hipoteką wynosi 4,91% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy: 20 lat; całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 156 500 zł, LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 36,7%, oprocentowanie zmienne 4,31%/rok, na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 0,25%% wg stanu na dzień 02.03.2021 r. oraz marża 4,06% (marża jest podwyższana o 0,9 pp. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 2 miesięcy od zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu 84 689,79 zł, w tym: prowizja 2,64%, tj. 4 131,60 zł, odsetki 77 635,19 zł, ubezpieczenie nieruchomości 2 504 zł (za cały okres kredytowania, dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem PKO BP), ocena wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie pożyczki 400 zł, PCC 19 zł; ROR (Konto za Zero) 0 zł (za cały okres kredytowania; w związku z deklaracją systematycznych wpływów minimum 3 000 zł na ROR); całkowita kwota do zapłaty 241 189,79 zł, płatna w 240 ratach annuitetowych (równych) miesięcznych przy czym dwie pierwsze raty wynoszą 1 051,57 zł, następne po 975,03 zł i ostatnia rata 949,94 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 2.03.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

PKO BANK POLSKI SA JAKO KREDYTODAWCA ALBO POŚREDNIK DLA PKO BANKU HIPOTECZNEGO SA

PKO Bank Polski SA przy oferowaniu kredytów hipotecznych może występować jako kredytodawca albo jako powiązany pośrednik kredytu hipotecznego – PKO Banku Hipotecznego SA. PKO Bank Polski SA jako powiązany pośrednik kredytu hipotecznego działający wyłącznie w imieniu i na rzecz jednego kredytodawcy PKO Banku Hipotecznego SA wykonuje czynności pośrednika kredytu hipotecznego związane ze sprzedażą kredytu hipotecznego PKO Banku Hipotecznego SA, w tym obejmujące przygotowanie dokumentacji wymaganej dla udzielenia kredytu, przekazywanie klientowi wszelkich przed umownych informacji, w tym o decyzji kredytowej, zawieranie umowy o kredyt. Wniosek o kredyt składany jest do obu banków, a rozpatrywany jest w pierwszej kolejności przez PKO Bank Hipoteczny SA. Informacja, który z banków (PKO Bank Hipoteczny SA czy PKO Bank Polski SA) będzie mógł być strona umowy kredytu, przekazywana jest w decyzji kredytowej.

RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ

Kredyt z oprocentowaniem zmiennym jest związany z ryzykiem zmiany stopy procentowej, w tym istotnej zmiany lub zaprzestania publikacji wskaźnika referencyjnego – wzrost wysokości wskaźnika referencyjnego, istotna zmiana sposobu jego ustalania lub zaprzestanie publikacji i zastąpienie go wskaźnikiem zastępczym albo referencyjną (główną) stopą procentową banku centralnego mogą skutkować wzrostem wysokości odsetkowej części raty kredytu. W przypadku kredytu z oprocentowaniem zmiennym ze stałą stopą procentową w 5-letnim okresie oprocentowania, wysokość raty może być okresowo wyższa, niż gdyby była ona obliczana na podstawie bieżącego wskaźnika WIBOR. Szczegółowe informacje dotyczące ryzyka stopy procentowej dostępne są w placówkach PKO Banku Polskiego SA oraz na stronach internetowych obu banków.

Warunkiem udzielenia kredytu hipotecznego przez PKO BP Bank Polski SA lub PKO Bank Hipoteczny SA albo udzielenia pożyczki hipotecznej przez PKO BP Bank Polski SA jest posiadanie zdolności kredytowej.

Szczegółowe informacje o kredycie hipotecznym, w tym Taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach PKO BP Banku Polskiego SA
i na stronach internetowych www.pkobp.pl lub www.pkobh.pl

Szczegółowe informacje o pożyczce hipotecznej, w tym Taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach PKO BP Banku Polskiego SA
i na stronach internetowych www.pkobp.pl