POKÓJ DLA KAŻDEGO

Promocja kredytu hipotecznego:

  • marża od 1,15%
  • prowizja 0%
  • brak opłaty za oszacowanie wartości nieruchomości*

Promocja trwa do 31.12.2012

 

 

 

 

 

 

*0% prowizji za udzielenie kredytu WŁASNY KĄT hipoteczny w PLN w przypadku posiadania ROR, karty kredytowej oraz przystąpienia do 4-letniego ubezpieczenia od utraty pracy i hospitalizacji, przygotowanego we współpracy z partnerem zewnętrznym. Zwolnienie z opłaty za oszacowanie wartości nieruchomości dla kredytów do 400 tys. PLN włącznie. Marża 1,15% w przypadku posiadania ROR, karty kredytowej oraz przystąpienia do 4-letniego ubezpieczenia od utraty pracy i hospitalizacji przygotowanego we współpracy z partnerem zewnętrznym, dla kredytów od 300 tys. PLN włącznie.

RRSO wynosi 6,86% dla marży 1,15% z uwzględnieniem kosztu podwyższenia marży w okresie 3 miesięcy (zakładany okres do momentu ustanowienia hipoteki) i prowizji 0%; kwota kredytu WŁASNY KĄT hipoteczny 400 tys. PLN na 40 lat, udział własny 20%, raty równe; przy uwzględnieniu posiadania przez klienta ROR, karty kredytowej oraz 4-letniego ubezpieczenia na wypadek utraty pracy i hospitalizacji przygotowanego we współpracy z partnerem zewnętrznym (stan na 10.09.2012). Marża jest podwyższana o 0,9 pp. do momentu ustanowienia hipoteki.