Co trzeba zrobić?

1. Do 31.10.2021 r. otwórz nastolatkowi PKO Konto Pierwsze z kartą Mastercard, wyraź zgodę marketingową i zarejestruj nastolatka w promocji.

2. W każdym z kolejnych 5 miesięcy kalendarzowych (następujących po miesiącu, w którym otwarto konto) wystarczy:

  • wpłacić na konto min. 50 zł,
  • zrobić kartą lub BLIKIEM1 2 transakcje bezgotówkowe (z wyjątkiem przelewów).

Za każdy miesiąc, w którym warunki promocji zostaną spełnione nastolatek może otrzymać 25 zł– łącznie można zgarnąć w promocji nawet 125 zł!

Pamiętaj, do dnia przekazania nagrody trzeba mieć:

  • otwarte konto wraz z kartą,
  • aktualne zgody marketingowe.

W promocji mogą brać udział nastolatkowie, którzy nie mieli konta w PKO Banku Polskim w okresie 01.01.2020 r. – 19.09.2021 r. włącznie (nie dotyczy konta Inteligo).

 

 Więcej o PKO Koncie Pierwszym

  • 0 zł za prowadzenie konta,
  • 0 zł za przelewy na numer telefonu
  • 0 zł za wypłaty kartą ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą2,
  • 0 zł za wypłaty w złotówkach BLIKIEM ze wszystkich bankomatów w Polsce
  • nastolatek zyskuje bank w smartfonie – dzięki aplikacji mobilnej IKO

Promocja „Łap chwile”

Jaka jest nagroda w promocji?
Jakie warunki muszę spełnić, aby otrzymać nagrodę?
W jaki sposób i kiedy otrzymam nagrodę?
Jaka jest pula nagród?
Co się stanie, jeśli pula nagród wyczerpie się wcześniej?
Jeśli w jednym miesiącu nie spełnię warunku wpływów i transakcji to czy mogę otrzymać nagrodę w kolejnych miesiącach?
Co oznacza warunek wpłaty na konto?
Jak liczony jest warunek dokonywania transakcji?
Jaką nagrodę otrzymam jeśli osiągnę wiek 18 lat lub 26 lat i moje konto zostanie zmienione?
Jaką zgodę marketingową muszę wyrazić, aby spełnić jeden z warunków promocji?
W jaki sposób mogę wyrazić zgodę marketingową, aby spełnić ten warunek promocji?

PKO Konto Pierwsze jest rachunkiem płatniczym dla osób w wieku 13-18 lat.
Promocja trwa od 20.09.2021 r. do 31.10.2021 r. lub wcześniejszego wyczerpania puli 1500 nagród.
Informacje o koncie, w tym Taryfa prowizji i opłat bankowych, na pkobp.pl i w placówkach banku.


1Płatnościami BLIKIEM nie są wpłaty w bankomatach ani wypłaty z bankomatów.
2Za wypłaty gotówki w walutach obcych z bankomatów ich operatorzy mogą pobierać opłaty. Dodatkowo gdy nie skorzystano z funkcji wielowalutowej karty, wypłaty gotówki w walutach obcych, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej dla płatności gotówkowych, wiążą się z pobraniem prowizji za przewalutowanie. Zasady przewalutowania operacji zawierają Ogólne warunki prowadzenia rachunków bankowych i świadczenia usług dla Klientów indywidualnych przez PKO Bank Polski SA. Wysokość prowizji za przewalutowanie transakcji dostępna jest w Taryfie prowizji i opłat.


Sprawdź szczegóły promocji w Regulaminie Promocji
Organizatorem promocji jest PKO Bank Polski S.A.


Na stronie używamy nazw handlowych. Sprawdź, jak te terminy są definiowane w wykazie usług reprezentatywnych.