• 0 zł za prowadzenie konta przy wpływach co najmniej 2 tys. zł miesięcznie (inaczej opłata 12 zł miesięcznie)
 • 0 zł za 10 przelewów krajowych i SEPA2 zlecanych w serwisie iPKO (potem 1 zł za przelew)
 • obsługa konta przez serwis iPKO i aplikację mobilną IKO
 • 0 zł za prowadzenie rachunku firmowego przez 6 miesięcy bezwarunkowo jeśli prowadzisz firmę krócej niż 12 miesięcy
 • 0 zł za wszystkie przelewy krajowe i SEPA2 zlecane w aplikacji mobilnej IKO
 • 0 zł za prowadzenie rachunku pomocniczego w dowolnej walucie przy wpływach co najmniej 2 tys. zł miesięcznie (inaczej opłata 12 zł miesięcznie)
 • 0 zł za wydanie tylu kart do konta ile potrzebuje Twoja firma
 • 0 zł za kartę debetową z funkcją wielowalutową jeśli zapłacisz nią co najmniej 5 razy w miesiącu (inaczej opłata 10 zł miesięcznie)
 • 0 zł za wpłaty kartą we wpłatomatach PKO Banku Polskiego do 50 tys. zł miesięcznie (powyżej: 0,5% wypłacanej kwoty) lub 1 zł
 • 0 zł za wszystkie wypłaty kartą w PLN z bankomatów PKO Banku Polskiego

Pozostałe opłaty i prowizje będą pobierane zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych określonych dla Konta Firmowego.

 

Potrzebujesz wsparcia i dodatkowych usług?

W ramach PKO Konta Firmowego możesz skorzystać z:

 • Zdalnego wsparcia wideodoradców PKO Banku Polskiego
 • Bezpłatnego wystawiania faktur dla klientów
 • Debetu w koncie już od początku działalności
 • Karty wielowalutowej, którą zapłacisz w 22 walutach

Zobacz wszystkie usługi dodatkowe dla firm.

Prowadzisz firmę o przychodach powyżej 5 mln zł rocznie? Sprawdź konto dla przedsiębiorstw.

    

 

1 Pod warunkiem wpływu na rachunek w bieżącym miesiącu kalendarzowym w wysokości co najmniej 2 tys. zł, jeżeli warunek nie został spełniony opłata wynosi 12,00 zł – dotyczy Konta Firmowego.
W przypadku wpływu na rachunek w bieżącym miesiącu kalendarzowym w wysokości co najmniej 50 tys. zł, jeżeli warunek nie został spełniony opłata wynosi 49,00 zł – dotyczy Konta Firmowego Premium.
Przez 6 miesięcy dla podmiotów prowadzących działalność krócej niż 12 miesięcy - dotyczy Konta Firmowego oraz Konta Firmowego Premium.
2 Dotyczy przelewów do ZUS i Urzędu Skarbowego, przelewów SEPA w trybie zwykłym, przelewów w EUR do krajów EOG w trybie zwykłym z wyłączeniem przelewów natychmiastowych, przelewów SORBNET 2 oraz przelewów z rachunków pomocniczych.