KONTO FIRMOWE

MÓJ BANK DZIAŁA NA MOJE KONTO
PKO KONTO FIRMOWE

* Uczestnikiem Promocji może być przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą nie dłużej niż 12 miesięcy. Uczestnik promocji, otrzyma premię w wysokości 100 zł, jeśli w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy rachunku bieżącego dokona płatności na rachunek ZUS w kwocie, co najmniej 250 zł z nowo otwartego rachunku bieżącego. Warunkiem udziału w promocji jest: 1) zawarcie w okresie promocji umowy rachunku bieżącego PKO Konto Firmowe wraz z kartą debetową, 2) zaakceptowanie warunków Regulaminu Promocji. Promocja trwa do dnia 14.07.2017 r. Regulaminu PROMOCJI 100 zł  dla Twojej firmy od PKO Banku Polskiego jest dostępny na stronie www.pkobp.pl

** Warunek aktywności - realizacja w danym miesiącu co najmniej jednego przelewu do ZUS i dokonanie transakcji bezgotówkowych kartą debetową na kwotę min. 500 zł, w przeciwnym razie opłata za prowadzenie konta 25 zł miesięcznie