Ubezpieczenia

Ubezpieczenie samochodu
z PKO Bankiem Polskim

Ubezpieczenia komunikacyjne zawierane w PKO Banku Polskim obejmują samochody o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t zarejestrowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Szczegółowe informacje na temat warunków umów ubezpieczeń komunikacyjnych, w tym o ograniczeniach i włączeniach odpowiedzialności, a także czasie trwania umowy oraz zakresie terytorialnym, znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia poszczególnych produktów oraz w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, które są dostępne na stronie www.pkobp.pl, w zakładce Ubezpieczenia, we wszystkich oddziałach PKO Banku Polskiego, Infolinii Banku oraz w wybranych agencjach Banku. Lista agencji dostępna jest na stronie www.pkobp.pl. Zakup ubezpieczenia wiąże się z obowiązkiem zapłaty składki ubezpieczeniowej. Jej wysokość obliczana jest według taryfy obowiązującej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, indywidualnie dla każdego Ubezpieczającego. Niniejsza treść nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.