Ubezpieczenie mienia

WARTO POWIĘKSZYĆ SUMĘ UBEZPIECZENIA SWOJEJ NIERUCHOMOŚCI