Ubezpieczenia

ZADBAJ O UDANE WAKACJE
Z UBEZPIECZENIEM MOJE PODRÓŻE24

Ubezpieczenie Moje Podróże24 jest produktem PKO Towarzystwa Ubezpieczeń SA, skierowanym do klientów Banku i nie można go kupić poza serwisem internetowym iPKO i aplikacją mobilną IKO.

Przed zawarciem umowy sprawdź dla kogo produkt jest skierowany, a także zapoznaj się z dokumentacją ubezpieczeniową, w tym z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia zawierającymi opis zakresu poszczególnych ubezpieczeń, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności. Regulamin korzystania z kodów rabatowych dostępny na http://www.pkobp.pl/regulamin-moje-podroze24-znizka/