Ubezpieczenia

Zadbaj o udany wyjazd

*Zniżki naliczane są od kwoty pozostałej po uwzględnieniu każdego kolejnego rabatu i łączą się. Naliczane są one w następującej kolejności: rodzinna, Karta Dużej Rodziny, EKUZ, dodatkowy kod rabatowy 15%.

Przed zawarciem umowy sprawdź dla kogo produkt jest skierowany, a także zapoznaj się z dokumentacją ubezpieczeniową, w tym z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia zawierającymi opis zakresu poszczególnych ubezpieczeń, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności.