Więcej o Limicie odnawialnym

Szczegółowe informacje

  • Limit odnawialny (kredyt w rachunku płatniczym) dostępny na koncie już po podpisaniu umowy
  • Wstępna decyzja kredytowa już w trakcie wypełnienia wniosku - ostateczna decyzja o przyznaniu i wysokości Limitu odnawialnego zostanie ustalona po przeprowadzeniu pełnej oceny zdolności kredytowej
  • Umowę możesz podpisać online (kodem z narzędzia autoryzacyjnego), za pośrednictwem kuriera lub w dowolnym oddziale PKO Banku Polskiego
  • W przypadku limitu do konta wspólnego umowa podpisywana przez obydwu posiadaczy rachunku

 

Opłaty i prowizje

Opłaty i prowizje związane z obsługą Limitu odnawialnego
Z tytułu udzielania i spłaty limitu dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych pobierane są prowizje i opłaty zgodnie z obowiązująca taryfą właściwe dla Kredytu Odnawialnego.
Ważne: na dzień przedłużenia Limitu odnawialnego konieczne jest zapewnienie na koncie wolnych środków na pobranie należnych odsetek oraz prowizji.

Oprocentowanie
Oprocentowanie limitu wg zmiennej stopy procentowej i zależne jest od poszczególnych przedziałów kwotowych zadłużenia.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 21,47%, całkowita kwota kredytu 4000 zł, całkowita kwota do zapłaty 4415,96 zł, oprocentowanie zmienne 10%/rok, całkowity koszt kredytu 415,96 zł (w tym: prowizja 100,00 zł (2,5%), odsetki 219,96 zł, opłata za prowadzenie Konta 96,00 zł), 12 miesięcznych rat równych po 359,66 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 04.08.2018 roku na reprezentatywnym przykładzie. Do obliczenia powyższych parametrów przyjęto, że limit w wysokości 4 000 zł został wykorzystany jednorazowo w całości, bez użycia karty płatniczej, w dniu postawienia go do dyspozycji Kredytobiorcy w PKO Koncie za Zero, a opłata za prowadzenie Konta wynosi 8,00 zł miesięcznie.

Udzielenie limitu odnawialnego jest uzależnione od pozytywnej oceny zdolności kredytowej.